• Increase
  • Decrease
  • Normal

По подразбиране: 100%

Докладна записка № 08 - 00 3282 / 11.05.2015 г.

от Костантин Йорданов Луков - председател на Общински съвет - Бургас, относно:  Избор на членове в състава ма комисиите за провеждане на конкурсна процедура за възлагане управлението на лечебни заведения на територията на община Бургас

Докладната записка е за разглеждане от комисията по: 

Синдикирай