• Increase
  • Decrease
  • Normal

По подразбиране: 100%

Докладна записка № 08 - 00 3298 / 12.05.2015 г.

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Учредяване на безвъзмездно право на строеж в имот - частна общинска собственост, находящ се Районен център, ж.р. "Меден рудник", гр. Бургас в полза на Министерство на вътрешните работи за изграждане на сграда на РУ "Полиция" към ОД на МВР - Бургас

Докладната записка е за разглеждане от комисията по: 

Синдикирай