• Increase
  • Decrease
  • Normal

По подразбиране: 100%

ВЗЕТИ РЕШЕНИЯ на Заседание №52 от дата 26.05.2015 година /ВИДЕО АРХИВ/

На 52-то заседание бяха взети следните решения, които ще влязат в сила след изтичане на сроковете по чл.45 от ЗМСМА - 17 юни 2015 год., с изключение на подзаконовите нормативни актове, които влизат в сила на 12 юни 2015 год.

ВИДЕО АРХИВ: 

Синдикирай