Търг с явно наддаване

Ателие "К", ПЗ "Победа", гр. Бургас

КППЧП обявява публичен търг с явно наддаване на 29.06.2015г. от 17ч. в залата на Община Бургас за продажбата на нежилищен имот: ателие "К" на ет.3 в сграда в УПИ Х, кв.5 по плана на ПЗ "Победа", гр. Бургас, ЗП 27,01 кв.м., с начална тръжна цена 25 500 лв., стъпка на наддаване 260 лв., депозит за участие в размер на 2 550 лв. Закупуване на тръжната документация и подаване на предложения за участие в публичния търг - в офиса на КППЧП в срок до 26.06.2015г. включително.

Категория: 

Синдикирай