Търг с явно наддаване

Ателие, ж.к."Бр. Миладинови", ул."Сан Стефано" 86, гр. Бургас

КППЧП обявява публичен търг с явно наддаване на 29.06.2015г. от 17ч. в залата на Община Бургас за продажбата на нежилищен имот: Ателие, ж.к."Бр. Миладинови", ул."Сан Стефано" 86, гр. Бургас, ЗП 60,28 кв.м., с начална тръжна цена 78 900 лв., стъпка на наддаване 790 лв., депозит за участие в размер на 7 890 лв. Тръжната документация и предложенията за участие в публичния търг се подават в офиса на КППЧП в срок до 26.06.2015г. включително.

Категория: 

Синдикирай