• Increase
  • Decrease
  • Normal

По подразбиране: 100%

ВЗЕТИ РЕШЕНИЯ на Заседание №53 от дата 23.06.2015 година /ВИДЕО АРХИВ/

На 53-то заседание бяха взети следните решения, които ще влязат в сила след изтичане на сроковете по чл.45 от ЗМСМА - 14 юли 2015 год., с изключение на подзаконовите нормативни актове, които влизат в сила на 3 юли 2015 год

ВИДЕО АРХИВ: 

Синдикирай