• Increase
  • Decrease
  • Normal

По подразбиране: 100%

НАРЕДБА за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Бургас

Синдикирай