• Increase
  • Decrease
  • Normal

По подразбиране: 100%

Входящо писмо № 08 - 00 3802 / 03.09.2015 г.

от МРРБ, относно: Писмо от Обществен посредник на Община Бургас с "настоятелно искане за спиране на процедура по събаряне единствено жилище на семейството на Мавруда Димитрова Иванова от с. Синеморец, община Царево, област Бургас".

Синдикирай