• Increase
  • Decrease
  • Normal

По подразбиране: 100%

График за провеждане на заседания на постоянните комисии през м. Февруари - актуален

Крайният срок за входиране на докладни записки е 03.02.2012 г.

 

КОМИСИЯ ДЕН И ДАТА ЧАС
Постоянна комисия по Обществен ред, сигурност и безопасност на движението сряда, 08 Февруари 2012 г. 14:30
Постоянна комисия по Образование и наука сряда, 08 Февруари 2012 г. 16:00
Постоянна комисия по Устройство на територията четвъртък, 09 Февруари 2012 г. 09:00
Постоянна комисия по Екология четвъртък, 09 Февруари 2012 г. 10:00
Постоянна комисия по Транспорт,съобщения и информационни технологии четвъртък, 09 Февруари 2012 г. 11:00
Култура, туризъм, вероизповедания и читалищна дейност четвъртък, 09 Февруари 2012 г. 13:00
Постоянна комисия по Здравеопазване и социални дейности четвъртък, 09 Февруари 2012 г. 14:30
Постоянна комисия по Спорт и младежки дейности четвъртък, 09 Февруари 2012 г. 16:00
Постоянна комисия по Международно сътрудничество, оперативни програми и неправителствени организации петък, 10 Февруари 2012 г. 09:00
Постоянна комисия по Бюджет и финанси петък, 10 Февруари 2012 г. 10:30
Постоянна комисия по Общинска собственост и стопанска политика петък, 10 Февруари 2012 г. 12:00
Постоянна комисия по Правни въпроси петък, 10 Февруари 2012 г. 14:00

 

Синдикирай