• Increase
  • Decrease
  • Normal

По подразбиране: 100%

Правилник за организацията на работа, числеността и състава на консултативния съвет по въпросите на туризма при Община Бургас

Приет с решение на Общински съвет - Бургас по т.12, Протокол №5/22.12.2011 г.

Файлове и ресурси: 

Синдикирай