• Increase
  • Decrease
  • Normal

По подразбиране: 100%

Докладна записка №: обс 08-00 05594 / 09.05.2012 г.

от Ангел Димитров Божидаров - общински съветник от групата на ПП "НФСБ" в Общински съвет Бургас
Относно: Освобождаване от длъжност на представителите на Общински съвет - Бургас в Съвета на директорите на „ПСФК Черноморец Бургас" АД - търговско дружество с общинско участие в капитала

Синдикирай