• Increase
  • Decrease
  • Normal

По подразбиране: 100%

Наредба за опазване на обществения ред на територията на Община Бургас

Изменена и допълнена с Решение на Общински съвет - Бургас, по т.4,  Протокол №9/24.04.2012 г.

Файлове и ресурси: 

Синдикирай