• Increase
  • Decrease
  • Normal

По подразбиране: 100%

Наредба за условията и реда за провеждане на обществено обсъждане на проекти, финансирани чрез поемане на дългосрочен дълг от Община Бургас

Синдикирай