• Increase
  • Decrease
  • Normal

По подразбиране: 100%

Протоколи от конкурс „Обществен посредник на територията на Община Бургас” на основание Решение т.19 от Протокол №7/21 и 23.02.2012 г., чл.7 и следващите от Правилника за организацията и дейността на обществения посредник на територията на Бургаска община

Файлове и ресурси: 

Синдикирай