• Increase
  • Decrease
  • Normal

По подразбиране: 100%

Етичен кодекс на общинските съветници и публичните служители от Община Бургас

Синдикирай