Обявления

Дата на публикуване: 18.06.2015
офис, ж.к."Изгрев", бл. 53, гр. Бургас
КППЧП обявява публичен търг с явно наддаване на 29.06.2015г. в залата на Община Бургас от 17ч. за продажбата на нежилищен имот: офис, ж.к. "Изгрев", бл. 53, между вх. 8 и 9, гр. Бургас, ЗП 61,45 кв.м., с начална тръжна цена 54 800 лв., стъпка на наддаване 550 лв., депозит за участие в размер на 5...
Дата на публикуване: 18.06.2015
Ателие, ж.к."Бр. Миладинови", ул."Сан Стефано" 86, гр. Бургас
КППЧП обявява публичен търг с явно наддаване на 29.06.2015г. от 17ч. в залата на Община Бургас за продажбата на нежилищен имот: Ателие, ж.к."Бр. Миладинови", ул."Сан Стефано" 86, гр. Бургас, ЗП 60,28 кв.м., с начална тръжна цена 78 900 лв., стъпка на наддаване 790 лв., депозит за участие в размер...
Дата на публикуване: 18.06.2015
Ателие "К", ПЗ "Победа", гр. Бургас
КППЧП обявява публичен търг с явно наддаване на 29.06.2015г. от 17ч. в залата на Община Бургас за продажбата на нежилищен имот: ателие "К" на ет.3 в сграда в УПИ Х, кв.5 по плана на ПЗ "Победа", гр. Бургас, ЗП 27,01 кв.м., с начална тръжна цена 25 500 лв., стъпка на наддаване 260 лв., депозит за...
Дата на публикуване: 16.03.2015
продадено
На 30.03.2015 г. от 17 ч. в залата на Община Бургас ще се проведат публични търгове с явно наддаване за продажбата на общински имоти: Бивш хлебозавод, гр. Поморие, ЗП 746 кв.м., с начална тръжна цена 240 000 лв., стъпка на наддаване 2 400 лв., депозит за участие 24 000 лв.; Павилион - търговски...
Дата на публикуване: 05.02.2015
на 12.02.2015г. КППЧП обявява търгове с явно наддаване за продажбата на следните общински имоти:  1) Двуетажна масивна сграда на ул.Стефан Стамболов № 122, ж.к.Братя Миладинови, гр.Бургас, с начална тръжна цена 432 000лв. 2) Едноетажна сграда с изба, ул.Христо Ботев № 29, в УПИ VIII, кв.124, целият...
Дата на публикуване: 27.01.2015
КОМИСИЯ ПО ПРИВАТИЗАЦИЯ И ПУБЛИЧНО-ЧАСТНО ПАРТНЬОРСТВО – ОБЩИНСКИ СЪВЕТ  БУРГАС          На основание чл. 5 и 6 от Наредбата за търговете и конкурсите, решение-протокол № 20/19.02 и 21.02.2013г. на Общински съвет – гр. Бургас и решения-протоколи №№ 5/05.08.2014г.; 6/02.09.2014г.; 10/03.12.2014г. на...
Дата на публикуване: 09.09.2014
наименование на обекта: Офис, ж.к."Братя Миладинови", ул."Сан Стефано" № 86, мансарден етаж, ЗП 61,45кв.м. Начална тръжна цена 78 900лв., стъпка на наддаване 790лв, депозит 7 890лв  
Дата на публикуване: 14.05.2014
Наименование на обекта Самостоятелни обекти в двуетажна масивна сграда, жк Братя Миладинови, срещу хотел Космос  Адрес гр.Бургас, ул.”Стефан Стамболов”№122 Застроена площ Първи етаж- 140, 91кв.м. Втори етаж- 142,77 кв.м. Избен етаж- 122,16 Предназначение за делова и...
Дата на публикуване: 20.03.2014
Ателие "К" ,  ул. "Чаталджа" 10, гр. Бургас
Ателие "К" -  ул. "Чаталджа" 10, гр. Бургас Метод за приватизация публичен търг с явно наддаване Наименование на обекта Ателие "К" на ет. 3 в сграда в УПИ Х в кв. 5 по плана на ПЗ ПОБЕДА, гр. Бургас Адрес гр. Бургас, кв. Победа, ул. "Чаталджа" 10 Застроена площ 27,01 кв. м....
Дата на публикуване: 20.03.2014
  Наименование на обекта Бивш хлебозавод Адрес гр.Поморие, кв. Свобода Застроена площ 746 кв.м. Дата, час и място на търга 30.03.2015г. от 17ч. в заседателната зала на Община Бургас, ул. “Александровска” №26 Предназначение Промишлена сграда Начална тръжна цена 240 000 лева Депозит за...
Дата на публикуване: 19.03.2014
предстоящ търг на 29.05.2014г
Наименование на обекта Подблоково помещение – бивша аптека  до "Пикадили" Адрес гр.Бургас, ж.к "Изгрев", бл.53, между вх.8 и 9 /партер/ Застроена площ 61,45 кв.м. Дата, час и място на търга  от 17 ч. в Община Бургас, ул. “Александровска” №26 Предназначение За здравни и социални услуги...

Синдикирай