РЕАЛИЗИРАНИ ПРОЕКТИ 2013 Г.

СПИСЪК НА РЕАЛИЗИРАНИ ПРОЕКТИ ПО ПРОГРАМАТА ЗА ПУБЛИЧНО-ЧАСТНО ПАРТНЬОРСТВО ЗА  2013 г.

Проект Обща сума, лв. Участие на Община Бургас Участие на Партньор
    лева лева % лева
1 Благоустрояване пред вх.А и вх.Б на бл.36, ж.к. "Лазур" 9 026,45 6 470,80 труд 25 % 2555,65
2 Благоустрояване на част от двора - обновяване на настилката, оформяне на тревна площ и кътове за почивка в СОУ "Св. Св. Кирил и Методий", гр.Бургас 9 934,53 7 452,53 труд 25 % 2482,00
3  Възстановяване на тротоар и стълбище от бетон и базалтови плочки бл.48 в ж.к."Зорница", гр.Бургас 7 456,07 5 592,05 труд 25 % 1 864,02
4 Ремонт на пътека пред главен вход ОДЗ № 8 "Брезичка" в ж.к."Славейков", гр.Бургас 9 961,20 7 468,74 финансиране 25% 2 492,46
5 Благоустрояване на предблоково пространство вх.1, бл.76, ж.к."Славейков", гр.Бургас 10 000,00 7 500,00 финансиране 25% 2 500,00
6 Благоустрояване на предблоково пространство вх.К, бл.46, ж.к. "Меден Рудник", гр.Бургас 9 964,21 7 356,76 труд 26% 2 607,45
7 Почистване и озеленяване на спортна площадка на ПГМЕЕ - гр.Бургас 10 054,82 7 541,12 труд 25% 2 513,70
 

ОБЩА СУМА:

66 397,28 49 382,00

собствен труд

10 158,80

финансово участие

6 856,48

 

Добавяне на снимки: 
Благоустрояване пред вх.А и вх.Б на бл.36 "Лазур" - преди
Благоустрояване пред вх.А и вх.Б на бл.36 "Лазур" - след
СОУ "Свети Кирил и Методий" Бургас, настилка пред главен вход- преди
СОУ "Свети Кирил и Методий" Бургас, настилка пред главен вход- след
СОУ "Свети Кирил и Методий" Бургас, оформяне на тревна площ и кът за почивка- след
пред бл.48 ж.к Зорница- преди
възстановяване на тротоар и стълбище бл.48, ж.к.Зорница - след
възстановяване на тротоар и стълбище бл.48, ж.к.Зорница - след
ОДЗ №8 Брезичка, ж.к.Славейков - преди
Благоустрояване на пътека към главен вход ОДЗ №8 Брезичка, ж.к.Славейков, до бл.40 - след
Благоустрояване на пътека към главен вход ОДЗ №8 Брезичка, ж.к.Славейков, до бл.40 - след
пред вх.1, бл.76 ж.к Славейков-преди
Благоустрояване предблоково пространство, ж.к. Славейков, бл.76 - след
Благоустрояване предблоково пространство, ж.к. Славейков, бл.76 - след
Благоустрояване предблоково пространство, ж.к. М. Рудник, бл.46, вх. К - след
Благоустрояване предблоково пространство, ж.к. М. Рудник, бл.46, вх. К - след
Почистване и озеленяване на спортна площадка на ПГМЕЕ Бургас - преди
Почистване и озеленяване на спортна площадка на ПГМЕЕ Бургас - след
Благоустрояване пред вх.А и вх.Б на бл.36 "Лазур" - преди

Синдикирай