ПОСТОЯННА КОМИСИЯ ПО МЕЖДУНАРОДНО СЪТРУДНИЧЕСТВО, ОПЕРАТИВНИ ПРОГРАМИ И НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИ ОРГАНИЗАЦИИИ

Състав на постоянната комисия по МСОПНО

Тодор Ангелов Ненов - Председател
Карамфилка Апостолова Апостолова - зам.-председател
Виолета Маркова Илиева - член
Илияна Благоева Гъбева - член
Юлиян Станков Станков - член
Делян Иванов Иванов - член
Георги Дражев Атанасов - член
 

Протоколи от заседанията на постоянната комисия по МСОПНО

Прикачен файлРазмер
PDF icon Протокол № 1 18.11.2011 г. (петък) от 09.00 часа 365.65 KB
PDF icon Протокол № 2 12.12.2011 г. (понеделник) от 14.30 часа 453.71 KB
PDF icon Протокол № 3 20.01.2012 г. (петък) от 09.30 часа 99.94 KB
PDF icon Протокол № 4 10.02.2012 г. (петък) от 09.00 часа 352.25 KB
Microsoft Office document icon Протокол № 5 16.03.2012 г. (петък) от 09.00 часа 37 KB
Microsoft Office document icon Протокол № 6 12.04.2012 г. (четвъртък) от 09.00 часа 33.5 KB
Microsoft Office document icon Протокол № 7 18.05.2012 г. (петък) от 09.00 часа 47.5 KB
Microsoft Office document icon Протокол № 8 15.06.2012 г. (петък) от 09.00 часа 29 KB
Microsoft Office document icon Протокол № 9 13.07.2012 г. (петък) от 09.00 часа 50.5 KB
Microsoft Office document icon Протокол № 10 14.09.2012 г. (петък) от 09.00 часа 41 KB
Microsoft Office document icon Протокол № 11 19.10.2012 г. (петък) от 09.00 часа 40.5 KB
Microsoft Office document icon Протокол № 12 16.11.2012 г. (петък) от 09.00 часа 44 KB
Microsoft Office document icon Протокол № 13 07.12.2012 г. (петък) от 09.00 часа 38.5 KB
Microsoft Office document icon Протокол № 14 16.01.2013 г. (сряда) от 11.00 часа 33 KB
Microsoft Office document icon Протокол № 15 08.02.2013 г. (петък) от 09.00 часа 36.5 KB
Microsoft Office document icon Протокол № 16 15.03.2013 г. (петък) от 09.00 часа51.5 KB
Microsoft Office document icon Протокол № 17 22.03.2013 г. (петък) от 09.00 часа30 KB
Microsoft Office document icon Протокол № 18 29.03.2013 г. (петък) от 11.00 часа31 KB
Microsoft Office document icon Протокол № 19 12.04.2013 г. (петък) от 09.00 часа33.5 KB
Microsoft Office document icon Протокол № 20 17.05.2013 г. (петък) от 09.00 часа44 KB
Microsoft Office document icon Протокол № 21 22.05.2013 г. (сряда) от 11.00 часа38.5 KB
Microsoft Office document icon Протокол № 22 14.06.2013 г. (петък) от 09.00 часа37 KB
Microsoft Office document icon Протокол № 23 12.07.2013 г. (петък) от 09.00 часа40 KB
Microsoft Office document icon Протокол № 24 13.09.2013 г. (петък) от 09.00 часа46 KB
Microsoft Office document icon Протокол № 25 17.09.2013 г. (вторник) от 09.00 часа33 KB
Microsoft Office document icon Протокол № 26 18.10.2013 г. (петък) от 09.00 часа76.5 KB
Microsoft Office document icon Протокол № 27 15.11.2013 г. (петък) от 09.00 часа51.5 KB
Microsoft Office document icon Протокол № 28 05.12.2013 г. (петък) от 09.00 часа54.5 KB
Microsoft Office document icon Протокол № 29 17.01.2014 г. (петък) от 09.00 часа52.5 KB
Microsoft Office document icon Протокол № 30 31.01.2014 г. (петък) от 09.00 часа51 KB
Microsoft Office document icon Протокол № 31 14.03.2014 г. (петък) от 09.00 часа54 KB
Файл Протокол № 32 11.04.2014 г. (петък) от 09.00 часа25.69 KB
Файл Протокол № 33 16.05.2014 г. (петък) от 09.00 часа27.08 KB
Microsoft Office document icon Протокол № 34 13.06.2014 г. (петък) от 09.00 часа64 KB
Файл Протокол № 35 11.07.2014 г. (петък) от 09.00 часа27.42 KB
Microsoft Office document icon Протокол № 36 01.08.2014 г. (петък) от 09.00 часа41.5 KB
Microsoft Office document icon Протокол № 37 19.09.2014 г. (петък) от 09.00 часа96.5 KB
Microsoft Office document icon Протокол № 38 17.10.2014 г. (петък) от 09.00 часа90.5 KB
Microsoft Office document icon Протокол № 39 27.10.2014 г. (понеделник) от 11.30 часа40 KB
Файл Протокол № 40 14.11.2014 г. (петък) от 09.00 часа37.45 KB
Файл Протокол № 41 05.12.2014 г. (петък) от 09.00 часа37.19 KB
Файл Протокол № 42 16.01.2015 г. (петък) от 09.00 часа35.83 KB
Файл Протокол № 43 06.02.2015 г. (петък) от 09.00 часа39.17 KB
Файл Протокол № 44 13.03.2015 г. (петък) от 09.00 часа45.4 KB
Файл Протокол № 45 17.04.2015 г. (петък) от 09.00 часа43.16 KB
Файл Протокол № 46 15.05.2015 г. (петък) от 09.00 часа38.45 KB
Файл Протокол № 47 12.06.2015 г. (петък) от 09.00 часа36.44 KB
Файл Протокол № 48 10.07.2015 г. (петък) от 09.00 часа34.98 KB
Файл Протокол № 49 28.08.2015 г. (петък) от 09.00 часа42.28 KB

Отчети на постоянната комисия по МСОПНО

Subscribe to ПОСТОЯННА КОМИСИЯ ПО МЕЖДУНАРОДНО СЪТРУДНИЧЕСТВО, ОПЕРАТИВНИ ПРОГРАМИ И НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИ ОРГАНИЗАЦИИИ

Синдикирай