ПОСТОЯННА КОМИСИЯ ПО ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ И СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ

Състав на постоянната комисия по ЗСД

Д-р Антонио Христов Душепеев   - председател
Чанко Миндов Мирчев - зам.-председател
Панайот Василев Жечков   - член
Руслан Димитров Карагьозов   - член
Роза Арсова Желева    - член
Чанко Миндов Мирчев    - член
Шерафет Асан Мехмед    - член
 

Протоколи от заседанията на постоянната комисия по ЗСД

Прикачен файлРазмер
PDF icon Протокол № 1 17.11.2011 г. (четвъртък) от 14.30 часа 544.9 KB
PDF icon Протокол № 2 12.12.2011 г. (понеделник) от 13.00 часа 342.58 KB
PDF icon Протокол № 3 19.01.2012 г. (четвъртък) от 14.30 часа 164.34 KB
Файл Протокол № 4 09.02.2012 г. (четвъртък) от 14.30 часа 106.21 KB
PDF icon Протокол № 5 08.03.2012 г. (четвъртък) от 14.30 часа 32.17 KB
Microsoft Office document icon Протокол № 6 15.03.2012 г. (четвъртък) от 14.30 часа 62 KB
Microsoft Office document icon Протокол № 7 22.03.2012 г. (четвъртък) от 14.30 часа29.5 KB
Microsoft Office document icon Протокол № 8 11.04.2012 г. (сряда) от 14.30 часа74 KB
Microsoft Office document icon Протокол № 9 26.04.2012 г. (четвъртък) от 14.00 часа38.5 KB
Microsoft Office document icon Протокол № 10 08.05.2012 г. (вторник) от 14.30 часа41 KB
Microsoft Office document icon Протокол № 11 17.05.2012 г. (четвъртък) от 14.30 часа110.5 KB
Microsoft Office document icon Протокол № 12 22.05.2012 г. (вторник) от 14.30 часа38 KB
Microsoft Office document icon Протокол № 13 05.06.2012 г. (вторник) от 15.00 часа51.5 KB
Microsoft Office document icon Протокол № 14 14.06.2012 г. (четвъртък) от 14.30 часа83.5 KB
Microsoft Office document icon Протокол № 15 03.07.2012 г. (вторник) от 14.30 часа39.5 KB
Microsoft Office document icon Протокол № 16 12.07.2012 г. (четвъртък) от 14.30 часа88 KB
Microsoft Office document icon Протокол № 17 04.09.2012 г. (вторник) от 14.30 часа41 KB
Microsoft Office document icon Протокол № 18 13.09.2012 г. (четвъртък) от 14.30 часа84.5 KB
Microsoft Office document icon Протокол № 19 04.10.2012 г. (четвъртък) от 14.30 часа31.5 KB
Microsoft Office document icon Протокол № 20 18.10.2012 г. (четвъртък) от 14.30 часа100 KB
Microsoft Office document icon Протокол № 21 06.11.2012 г. (вторник) от 14.30 часа31 KB
Microsoft Office document icon Протокол № 22 15.11.2012 г. (четвъртък) от 14.30 часа64 KB
Microsoft Office document icon Протокол № 23 05.12.2012 г. (сряда) от 14.30 часа60 KB
Microsoft Office document icon Протокол № 24 17.01.2013 г. (четвъртък) от 14.30 часа50 KB
Microsoft Office document icon Протокол № 25 07.02.2013 г. (четвъртък) от 14.43 часа59.5 KB
Microsoft Office document icon Протокол № 26 27.02.2013 г. (сряда) от 15.15 часа35.5 KB
Microsoft Office document icon Протокол № 27 14.03.2013 г. (четвъртък) от 14.30 часа73 KB
Microsoft Office document icon Протокол № 28 03.04.2013 г. (сряда) от 14.45 часа31 KB
Microsoft Office document icon Протокол № 29 11.04.2013 г. (четвъртък) от 14.30 часа52.5 KB
Microsoft Office document icon Протокол № 30 16.05.2013 г. (четвъртък) от 14.30 часа46.5 KB
Microsoft Office document icon Протокол № 31 22.05.2013 г. (сряда) от 15.00 часа75.5 KB
Microsoft Office document icon Протокол № 32 13.06.2013 г. (четвъртък) от 14.30 часа126 KB
Microsoft Office document icon Протокол № 33 19.06.2013 г. (сряда) от 14.30 часа33 KB
Microsoft Office document icon Протокол № 33 04.07.2013 г. (четвъртък) от 14.30 часа41.5 KB
Microsoft Office document icon Протокол № 35 11.07.2013 г. (четвъртък) от 14.30 часа74 KB
Microsoft Office document icon Протокол № 36 12.09.2013 г. (четвъртък) от 14.30 часа60 KB
Microsoft Office document icon Протокол № 37 02.10.2013 г. (сряда) от 14.30 часа54 KB
Microsoft Office document icon Протокол № 38 17.10.2013 г. (четвъртък) от 14.30 часа88 KB
Microsoft Office document icon Протокол № 39 06.11.2013 г. (сряда) от 14.30 часа86 KB
Microsoft Office document icon Протокол № 40 14.11.2013 г. (четвъртък) от 14.30 часа110 KB
Microsoft Office document icon Протокол № 41 04.12.2013 г. (сряда) от 14.30 часа57.5 KB
Microsoft Office document icon Протокол № 42 16.01.2014 г. (четвъртък) от 14.30 часа56.5 KB
Microsoft Office document icon Протокол № 43 30.01.2014 г. (четвъртък) от 14.30 часа44.5 KB
Microsoft Office document icon Протокол № 44 05.03.2014 г. (сряда) от 15.00 часа72 KB
Microsoft Office document icon Протокол № 45 15.03.2014 г. (четвъртък) от 14.30 часа113 KB
Microsoft Office document icon Протокол № 46 18.03.2014 г. (вторник) от 14.30 часа72 KB
Microsoft Office document icon Протокол № 47 10.04.2014 г. (четвъртък) от 16.00 часа111 KB
Microsoft Office document icon Протокол № 48 29.04.2014 г. (вторник) от 14.30 часа70 KB
Microsoft Office document icon Протокол № 49 15.05.2014 г. (четвъртък) от 16.00 часа95 KB
Microsoft Office document icon Протокол №50 12.06.2014 г. (четвъртък) от 16.00 часа81 KB
Microsoft Office document icon Протокол № 51 16.06.2014 г. (понеделник) от 15.00 часа52.5 KB
Microsoft Office document icon Протокол № 52 01.07.2014 г. (вторник) от 10.15 часа157 KB
Файл Протокол № 53 10.07.2014 г. (четвъртък) от 14.30 часа37.46 KB
Microsoft Office document icon Протокол № 54 31.07.2014 г. (четвъртък) от 14.30 часа43 KB
Microsoft Office document icon Протокол № 55 05.08.2014 г. (четвъртък) от 14.00 часа56.5 KB
Файл Протокол № 56 18.09.2014 г. (четвъртък) от 14.30 часа43.14 KB
Microsoft Office document icon Протокол № 57 09.10.2014 г. (четвъртък) от 14.30 часа63 KB
Microsoft Office document icon Протокол № 58 16.10.2014 г. (четвъртък) от 14.30 часа103 KB
Файл Протокол № 59 13.11.2014 г. (четвъртък) от 14.30 часа57.29 KB
Файл Протокол № 60 13.11.2014 г. (четвъртък) от 15.30 часа49.72 KB
Файл Протокол № 61 04.12.2014 г. (четвъртък) от 15.30 часа34.75 KB
Microsoft Office document icon Протокол № 62 04.12.2014 г. (четвъртък) от 15.30 часа76.5 KB
Microsoft Office document icon Протокол № 63 15.01.2015 г. (четвъртък) от 15.30 часа86 KB
Microsoft Office document icon Протокол № 64 05.02.2015 г. (четвъртък) от 14.30 часа91.5 KB
Microsoft Office document icon Протокол № 65 12.03.2015 г. (четвъртък) от 14.30 часа135.5 KB
Microsoft Office document icon Протокол № 66 18.03.2015 г. (четвъртък) от 14.30 часа82 KB
Microsoft Office document icon Протокол № 67 16.04.2015 г. (четвъртък) от 14.30 часа159.5 KB
Microsoft Office document icon Протокол № 68 23.04.2015 г. (четвъртък) от 14.30 часа81 KB
Microsoft Office document icon Протокол № 69 07.05.2015 г. (четвъртък) от 14.30 часа64.5 KB
Microsoft Office document icon Протокол № 70 14.05.2015 г. (четвъртък) от 14.30 часа108 KB
Microsoft Office document icon Протокол № 71 04.06.2015 г. (четвъртък) от 14.30 часа68 KB
Microsoft Office document icon Протокол № 72 11.06.2015 г. (четвъртък) от 14.30 часа102.5 KB
Microsoft Office document icon Протокол № 73 06.07.2015 г. (понеделник) от 14.30 часа94.5 KB
Microsoft Office document icon Протокол № 74 09.07.2015 г. (четвъртък) от 14.30 часа108 KB
Microsoft Office document icon Протокол № 75 27.08.2015 г. (четвъртък) от 14.30 часа134 KB
Microsoft Office document icon Протокол № 76 27.08.2015 г. (четвъртък) от 15.30 часа.doc70 KB

Отчети на постоянната комисия по ЗСД

Subscribe to ПОСТОЯННА КОМИСИЯ ПО ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ И СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ

Синдикирай