Проекти на подзаконови нормативни актове

петък, 21 Август, 2015 - 10:06
четвъртък, 30 Юли, 2015 - 15:39
На заинтересованите лица се предоставя 14-дневен срок за предложения и становища по настоящия проект за Правилник на Община Бургас за условията за получаване на стипендии от студенти. Предложения могат да бъдат  депозирани на следния електронен адрес: a.dushepeev@burgascouncil.org
петък, 3 Юли, 2015 - 16:27
петък, 3 Юли, 2015 - 16:24
петък, 3 Юли, 2015 - 09:11
На заинтересованите лица се предоставя 14-дневен срок за предложения и становища по настоящия проект на Наредба за допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Бургас. Предложения могат да бъдат депозирани в Центъра за...
сряда, 1 Юли, 2015 - 12:04
петък, 5 Юни, 2015 - 17:11
петък, 5 Юни, 2015 - 14:19
Предложения и мнения по публикувания проект могат да бъдат правени в 14-дневен срок на следния ел. адрес: council@burgas.bg или g.chakarova@gotoburgas.com.
петък, 5 Юни, 2015 - 12:00
петък, 5 Юни, 2015 - 11:44
сряда, 3 Юни, 2015 - 11:24
Предложения по проекта за Наредба могат да бъдат депозирани в Общински съвет-Бургас, както и на следните електронен адрес:  council@burgas.bg в срок до 17.06.2015 г. включително.
понеделник, 11 Май, 2015 - 12:09
На заинтересованите лица се предоставя 14-дневен срок, считано от 11.05.2015 г., за предложения и становища по настоящия проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Бургас. Предложения могат...
петък, 8 Май, 2015 - 16:49
петък, 8 Май, 2015 - 16:47
петък, 8 Май, 2015 - 14:18
четвъртък, 9 Април, 2015 - 15:32
четвъртък, 9 Април, 2015 - 15:13
На заинтересованите лица се предоставя 14-дневен срок, считано от 10.04.2015 г., за предложения и становища по настоящия проект на Наредба за допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Бургас. Предложения могат да бъдат...
четвъртък, 9 Април, 2015 - 12:27
четвъртък, 9 Април, 2015 - 12:24
четвъртък, 9 Април, 2015 - 11:48
четвъртък, 9 Април, 2015 - 11:45
понеделник, 23 Март, 2015 - 09:17
Предложенията и становищата следва да бъдат представени на адрес: гр. Бургас, ул. "Александровска" №26, деловодство на Община Бургас в 14-дневен срок или на следните електронни адреси: a.nikolova@burgas.bg и l.manuelyan@burgas.bg
четвъртък, 12 Март, 2015 - 13:24
Предложения и мнения по публикувания проект могат да бъдат правени в 14-дневен срок на следните електронни адреси: council@burgas.bg и z.georgieva@burgas.bg  
понеделник, 9 Март, 2015 - 11:40
понеделник, 9 Март, 2015 - 11:35
петък, 6 Март, 2015 - 11:45
четвъртък, 5 Март, 2015 - 15:05
понеделник, 2 Февруари, 2015 - 15:48
На заинтересованите лица се предоставя 14-дневен срок, считан от 03.02.2015 г., за предложения и становища по настоящия проект на Наредба за допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Бургас. Предложения могат да бъдат...
петък, 30 Януари, 2015 - 11:27
петък, 30 Януари, 2015 - 11:21

Страници

Subscribe to Проекти на подзаконови нормативни актове

Синдикирай