Конкурси (Общински съвет-Бургас)

Публикувано на: 05.08.2015 от : Димитринка Костадинова
О Б Я В Л Е Н И Е   На 04.08.2015 г., от 14:00 часа, в сградата на Община Бургас се състоя заседание на Комисията по чл. 9, ал. 1 от Правилника за организацията и дейността на обществения посредник на територията на Община Бургас и в съответствие с решение по точка 47 от Протокол № 49/24.03.2015 г...
Публикувано на: 16.07.2015 от : zh.gospodinova
ОБЯВЛЕНИЕ          Общински съвет – Бургас на основание Решение по т. 47 от Протокол №49/24.03.2015 г., в сила от 15.04.2015 г., чл. 7 и следващите от Правилника за организацията и дейността на обществения посредник на територията на Бургаска община, обявява конкурс за заемане на длъжността „...
Публикувано на: 30.09.2014 от : Жельо Стойнов
   О Б Я В Л Е Н И Е   На основание чл. 68, ал. 1, във връзка с чл. 67, ал. 1 от Закона за съдебната власт, Общински съвет – Бургас обявява прием на документи за подбор на кандидати за съдебни заседатели към Окръжен съд – Бургас (утвърдена обща численост от 90 съдебни заседатели) и Районен съд –...
Публикувано на: 04.06.2014 от : Жельо Стойнов
Публикувано на: 16.05.2014 от : d.bonchev
ОБЯВЛЕНИЕ   Общински съвет –Бургас на основание Решение по т.18 от Протокол №32/28.01.2014 г., в сила от 19.02.2014 г., чл.7 и следващите от Правилника за организацията и дейността на обществения посредник на територията на Бургаска община, обявява конкурс за заемане на длъжността „Обществен...
Публикувано на: 31.10.2013 от : Жельо Стойнов
О Б Щ И Н С К И  С Ъ В Е Т  -  БУРГАС Комисия по чл. 9 от Правилника за организацията и дейността на обществения посредник на територията на Община Бургас П Р О Т О К О Л   № 1 Днес, 30.10.2013 г., от 15:30 часа в сградата на Община Бургас в стая 109 се състоя заседание на Комисията по чл. 9. ал...
Публикувано на: 10.09.2013 от : Жельо Стойнов
ОБЯВЛЕНИЕ Общински съвет –Бургас на основание Решение по т.14 от Протокол №24/28 и 30.05.2013 г.,  в сила от 21.06.2013 г., чл. 7 и следващите от Правилника за организацията и дейността на обществения посредник на територията на Бургаска община, обявява конкурс за заемане на длъжността „...
Публикувано на: 26.02.2013 от : Жельо Стойнов
Публикувано на: 18.01.2013 от : Жельо Стойнов
                                                      ОБЯВЛЕНИЕ Общински съвет –Бургас на основание Решение по т.10 от Протокол №13/25 и 27.09.2012 г., в сила от 19.10.2012 г., чл.7 и следващите от Правилника за организацията и дейността на обществения посредник на територията на Бургаска...
Публикувано на: 03.07.2012 от : Димитринка Костадинова
Публикувано на: 16.05.2012 от : Жельо Стойнов
ОБЯВЛЕНИЕ Общински съвет –Бургас на основание Решение по т.19 от Протокол №7/21 и 23.02.2012 г.,  чл.7 и следващите от Правилника за организацията и дейността на обществения посредник на територията на Бургаска община, обявява конкурс за заемане на длъжността „Обществен посредник на територията...
Публикувано на: 18.01.2012 от : Жельо Стойнов
Публикувано на: 28.12.2011 от : Жельо Стойнов
Общински съвет –Бургас на основание Решение по т.11 от Протокол №52/13.09.2011 г.,  чл.7 и следващите от Правилника за организацията и дейността на обществения посредник на територията на Бургаска община, обявява конкурс за заемане на длъжността „Обществен посредник на територията на Община Бургас...

Синдикирай