ПОСТОЯННА КОМИСИЯ ПО ТРАНСПОРТ, СЪОБЩЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ

Състав на постоянната комисия по ТСИТ

Диян Вълков Димов - председател
Георги Киров Георгиев - зам.-председател
Димитринка Иванова Буланова - Митрева  - член
Антон Пенев Берданков - член
София Стратиева Иванова - член
Ангел Димитров Божидаров - член
Йордан Георгиев Георгиев - член

Протоколи от заседанията на постоянната комисия по ТСИТ

Прикачен файлРазмер
PDF icon Протокол №1 17.11.2011 г. (четвъртък) от 11.00 часа 212.77 KB
PDF icon Протокол №2 09.12.2011 г. (петък) от 14.00 часа 306.15 KB
PDF icon Протокол №3 19.01.2012 г. (четвъртък) от 11.00 часа 134.25 KB
PDF icon Протокол №4 09.02.2012 г. (четвъртък) от 11.00 часа 357.71 KB
Microsoft Office document icon Протокол №5 15.03.2012 г. (четвъртък) от 11.00 часа 38 KB
Microsoft Office document icon Протокол №6 11.04.2012 г. (сряда) от 11.00 часа 38 KB
Microsoft Office document icon Протокол №7 17.05.2012 г. (четвъртък) от 11.00 часа 42.5 KB
Microsoft Office document icon Протокол №8 14.06.2012 г. (четвъртък) от 11.00 часа 43 KB
Microsoft Office document icon Протокол №9 12.07.2012 г. (четвъртък) от 11.00 часа 38.5 KB
Microsoft Office document icon Протокол №10 13.09.2012 г. (четвъртък) от 11.00 часа 59.5 KB
Microsoft Office document icon Протокол №11 18.10.2012 г. (четвъртък) от 11.00 часа 43 KB
Microsoft Office document icon Протокол №12 15.11.2012 г. (четвъртък) от 11.00 часа 47.5 KB
Microsoft Office document icon Протокол №13 05.12.2012 г. (сряда) от 11.00 часа 46 KB
Microsoft Office document icon Протокол №14 17.01.2013 г. (четвъртък) от 11.00 часа 38 KB
Microsoft Office document icon Протокол №15 17.02.2013 г. (четвъртък) от 11.00 часа41.5 KB
Microsoft Office document icon Протокол №16 14.03.2013 г. (четвъртък) от 11.00 часа52.5 KB
Microsoft Office document icon Протокол №17 11.04.2013 г. (четвъртък) от 11.00 часа44.5 KB
Microsoft Office document icon Протокол №18 16.05.2013 г. (четвъртък) от 11.00 часа53 KB
Microsoft Office document icon Протокол №19 13.06.2013 г. (четвъртък) от 11.00 часа1.94 MB
Microsoft Office document icon Протокол №20 11.07.2013 г. (четвъртък) от 11.00 часа1.93 MB
Microsoft Office document icon Протокол №21 12.09.2013 г. (четвъртък) от 11.00 часа2.46 MB
Microsoft Office document icon Протокол №22 17.10.2013 г. (четвъртък) от 11.00 часа2.95 MB
Microsoft Office document icon Протокол №23 14.11.2013 г. (четвъртък) от 11.00 часа2.94 MB
Microsoft Office document icon Протокол №24 04.12.2013 г. (сряда) от 11.00 часа2.94 MB
Microsoft Office document icon Протокол №25 16.01.2014 г. (четвъртък) от 11.00 часа2.94 MB
Microsoft Office document icon Протокол №26 30.01.2014 г. (четвъртък) от 11.00 часа2.93 MB
Microsoft Office document icon Протокол №27 13.03.2014 г. (четвъртък) от 11.00 часа2.95 MB
Microsoft Office document icon Протокол №28 10.04.2014 г. (четвъртък) от 11.00 часа2.96 MB
Microsoft Office document icon Протокол №29 16.04.2014 г. (сряда) от 16.00 часа2.92 MB
Microsoft Office document icon Протокол №30 30 15.05.2014 г. (четвъртък) от 11.00 часа2.95 MB
Microsoft Office document icon Протокол №31 31 12.06.2014 г. (четвъртък) от 11.00 часа2.95 MB
Microsoft Office document icon Протокол №32 09.07.2014 г. (сряда) от 15.00 часа2.97 MB
Microsoft Office document icon Протокол №33 31.07.2014 г. (четвъртък) от 11.00 часа2.93 MB
Microsoft Office document icon Протокол №34 18.09.2014 г. (четвъртък) от 11.00 часа3.11 MB
Microsoft Office document icon Протокол №35 16.10.2014 г. (четвъртък) от 11.00 часа80.5 KB
Microsoft Office document icon Протокол №36 13.11.2014 г. (четвъртък) от 11.00 часа83.5 KB
Microsoft Office document icon Протокол №37 04.12.2014 г. (четвъртък) от 11.00 часа62 KB
Microsoft Office document icon Извънреден Протокол 07. 01. 2015г. (срядя) от 15.00 часа48 KB
Microsoft Office document icon Протокол №38 15.01.2015 г. (четвъртък) от 11.00 часа65.5 KB
Microsoft Office document icon Протокол №39 05.02.2015 г. (четвъртък) от 11.00 часа80.5 KB
Microsoft Office document icon Протокол №40 12.03.2015 г. (четвъртък) от 11.00 часа115.5 KB
Microsoft Office document icon Протокол №41 02.04.2015 г. (четвъртък) от 13.00 часа50.5 KB
Microsoft Office document icon Протокол №42 16.04.2015 г. (четвъртък) от 11.00 часа105 KB
Microsoft Office document icon Протокол №43 14.05.2015 г. (четвъртък) от 11.00 часа83.5 KB
Microsoft Office document icon Протокол №44 11.06.2015 г. (четвъртък) от 11.00 часа80.5 KB
Microsoft Office document icon Протокол №45 09.07.2015 г. (четвъртък) от 11.00 часа78.5 KB
Microsoft Office document icon Протокол №46 27.08.2015 г. (четвъртък) от 11.00 часа101 KB

Отчети на постоянната комисия по ТСИТ

Subscribe to ПОСТОЯННА КОМИСИЯ ПО ТРАНСПОРТ, СЪОБЩЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ

Синдикирай