Комисия за разглеждане и оценяване на постъпили предложения за съфинансиранена проекти на НПО

Състав на комисията по КРОППСПНПО

Тодор Ангелов Ненов - Председател
Карамфилка Апостолова Апостолова - зам.-председател
Виолета Маркова Илиева - член
Илияна Благоева Гъбева - член
Юлиян Станков Станков - член
Делян Иванов Иванов - член
Георги Дражев Атанасов - член
Ивайло Трендафилов - член ( гл. експерт Отдел "Териториално сътрудничество")
Ваня Димитрова - член (нач. Отдел  "Инвестиционни проекти"  )
Златина Караиванова - член (нач. Отдел  "Бюджет" )

 

 

 

Правилник на комисията по КРОППСПНПО

Прикачен файлРазмер
PDF icon Правилник280.12 KB

Протоколи от заседанията на комисията по КРОППСПНПО

Subscribe to

Синдикирай