Входящи писма постъпили в Общински съвет-Бургас

Входящо писмо № 08 - 00 3785 / 27.08.2015 г.

Септ.
10

от Таню Атанасов - обществен посредник на Община Бургас, относно: Постъпила жалба по повод изграждане на високоетажна сграда в ж.к. "Лазур", в близост до Морската градина

Входящото писмо е за разглеждане от комисията по: 
Публикувано от: Петя Иванова чети по-нататък

Входящо писмо № 08 - 00 3802 / 03.09.2015 г.

Септ.
03

от МРРБ, относно: Писмо от Обществен посредник на Община Бургас с "настоятелно искане за спиране на процедура по събаряне единствено жилище на семейството на Мавруда Димитрова Иванова от с. Синеморец, община Царево, област Бургас".

Публикувано от: Петя Панайотова чети по-нататък

Входящо писмо № 08 - 00 3784 / 26.08.2015 г.

Авг.
28

Питане от Евгений Мосинов - общински съветник от групата на ПП БСП

Публикувано от: Петя Панайотова чети по-нататък

Входящо писмо № 08 - 00 3780 / 25.08.2015 г.

Авг.
25

Искане от Николай Димитров Тодоров - председател на СНЦ "ФК Нефтохимик Бургас 1962" относно: Финансово подпомагане за организирането и провеждането на детски футболен турнир за деца родени 2007-2008 г.

Входящото писмо е за разглеждане от комисията по: 
Публикувано от: Петя Панайотова чети по-нататък

Входящо писмо № 08 - 00 3736 / 21.08.2015 г.

Авг.
24

Питане от общински съветници от ПП НФСБ, относно: Подземния паркинг на площад "Св. Св. Кирил и Методий"

Публикувано от: Петя Панайотова чети по-нататък

Входящо писмо № 08 - 00 3713 / 18.08.2015 г.

Авг.
19

Заявление от д-р Христо Дечев Дечев - управител на "КОЦ - Бургас" ЕООД, относно: Разрешение за закупуване на резервни части за компютър томограф "Siemens" в "КОЦ - Бургас" ЕООД

Входящото писмо е за разглеждане от комисията по: 
Публикувано от: Петя Панайотова чети по-нататък

Входящо писмо № 08 - 00 3701 / 13.08.2015 г.

Авг.
17

от Веселина Деведжиева - началник-отдел "Спорт, превенции и младежка дейност", относно: Постъпили искания за организиране и провеждане на спортни мероприятия свързани с инициативата "Европейски град на спорта"

Входящото писмо е за разглеждане от комисията по: 
Публикувано от: Петя Панайотова чети по-нататък

Входящо писмо № 08 - 00 3676 / 06.08.2015 г.

Авг.
12

Жалба от Иван Колев Петров срещу: Решение на Общински съвет - Бургас по т. 3 от дневния ред на заседанието, проведено на 21.07.2015 г. и отразено в Протокол №54, за избор на управител на "Благоустройствени строежи"

Публикувано от: Петя Панайотова чети по-нататък

Входящо писмо № 08 - 00 3692 / 11.08.2015 г.

Авг.
11

Предложение от д-р Христо Дечев Дечев - управител на "КОЦ - Бургас" ЕООД, относно: Изграждане и въвеждане в експлоатация на нова сграда за нуждите на химиотерапията в „Комплексен онкологичен център-Бургас ЕООД”

Публикувано от: Петя Панайотова чети по-нататък

Входящо писмо № 08 - 00 3687 / 07.08.2015 г.

Авг.
10

Жалба от Николай Купенов Кожев и Ангела Стойчева Колева, относно: Проверка на законността на предстоящото строителство в кв. 40 УП 1 и 2 в к-с "Лазур" - срещу подхода за "Флора"-та, между улиците "Димитър Димов" и "Поморие"

Входящото писмо е за разглеждане от комисията по: 
Публикувано от: Петя Панайотова чети по-нататък

Входящо писмо № 08 - 00 3682 / 06.08.2015 г.

Авг.
10

Предложение от Йордан Атанасов - управител ТЦ "Mr. Bricolage", гр. Бургас, относно: Изграждане на изкуствени неравности на пътното платно

Публикувано от: Петя Панайотова чети по-нататък

Входящо писмо № 08 - 00 3675 / 06.08.2015 г.

Авг.
10

Заявление от Павлин Здравков Ковачев - председател на Управленския съвет на Спорен и футболен клуб "Свети Никола", гр. Бургас, относно: Финансово подпомагане на спортно мероприятие

Входящото писмо е за разглеждане от комисията по: 
Публикувано от: Петя Панайотова чети по-нататък

Входящо писмо № 08 - 00 3658 / 30.07.2015 г.

Юли
30

от д-р Лорис Мануелян - зам.-кмет "Здравеопазване, социални дейности и спорт" относно: Финансиране на юридически лица с нестопанска цел извършващи дейности в обществена полза по решение на Общински съвет за бюджет 2015 г.

Публикувано от: Петя Панайотова чети по-нататък

Входящо писмо № 08 - 00 3648 / 27.07.2015 г.

Юли
28

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Проект за развлекателен туристически обект "Парк на миниатюрите Бургас"

Входящото писмо е за разглеждане от комисията по: 
Публикувано от: Петя Панайотова чети по-нататък

Входящо писмо № 08 - 00 3645 / 27.07.2015 г.

Юли
27

от Жечо Станков - зам.-министър на енергетиката, относно: Процедура по предоставяне на разрешение за проучване на строителни материали в площ  "ТЕРАСИТЕ", разположена на територията на община Бургас, област Бургас

Входящото писмо е за разглеждане от комисията по: 
Публикувано от: Петя Панайотова чети по-нататък

Входящо писмо № 08 - 00 3644 / 27.07.2015 г.

Юли
27

от Жечо Станков - зам.-министър на енергетиката, относно: Процедура по предоставяне на разрешение за проучване на строителни материали в площ  "БАИРА", разположена на територията на община Бургас, област Бургас

Входящото писмо е за разглеждане от комисията по: 
Публикувано от: Петя Панайотова чети по-нататък

Входящо писмо № 08 - 00 3643 / 27.07.2015 г.

Юли
27

от Жечо Станков - зам.-министър на енергетиката, относно: Процедура по предоставяне на разрешение за проучване на строителни материали в площ  "КОРИЯТА", разположена на територията на община Бургас, област Бургас

Входящото писмо е за разглеждане от комисията по: 
Публикувано от: Петя Панайотова чети по-нататък

Входящо писмо № 08 - 00 3640 / 23.07.2015 г.

Юли
27

Заявление от Вяра Андонова - председател на Сдружение "СП-2004 - Бургас", относно: Актуализация на субсидията

Публикувано от: Петя Панайотова чети по-нататък

Входящо писмо № 08 - 00 984 / 27.07.2015 г.

Юли
27

Предложение до Димитър Николов - кмет на Община Бургас и до Красимир Стойчев - зам.-кмет на Община Бургас, относно: Комисия по реклама

Публикувано от: Петя Панайотова чети по-нататък

Входящо писмо № 08 - 00 3619 / 20.07.2015 г.

Юли
20

Заявление от Елена Янкова Моллова - председател на синдикалната организация към КНСБ на "Благоустройствени строежи" ЕООД - Бургас, относно: Изказване по т. 34 от проекта за дневен ред на 54-то заседание на Общински съвет - Бургас

Публикувано от: zh.gospodinova чети по-нататък

Входящо писмо № 08 - 00 3612 / 17.07.2015 г.

Юли
20

Заявление от Милчо Лазаров Добрев - общински представител в гр. Бургас на ПП " Движение напред България", относно:  Изказване по т. 2 от проекта на дневен ред на 54-то заседание на Общински съвет - Бургас

Публикувано от: zh.gospodinova чети по-нататък

Входящо писмо № 08 - 00 3611 / 17.07.2015 г.

Юли
20

Заявление от Милчо Лазаров Добрев - председател на СОПД "БАВР", гр. Бургас, относно: Изказване по т. 5 от проекта на дневен ред на 54-то заседание на Общински съвет - Бургас 

Публикувано от: zh.gospodinova чети по-нататък

Входящо писмо № 08 - 00 3609 / 16.07.2015 г.

Юли
16

Заявление от Георги Неделчев Караилиев, относно: Изказване по т. 2 от проекта за дневен ред на насроченото заседание за 21.07.2015 г. на Общински съвет - Бургас

Публикувано от: zh.gospodinova чети по-нататък

Входящо писмо № 08 - 00 3608 / 16.07.2015 г.

Юли
16

Отчет от Евгений Николов Мосинов - общински съветник в качеството му на избран представител на Община Бургас в Общото събрание на акционерите на "ПСФК Черноморец" АД, гр. Бургас, относно: Проведено на 03.07.2015 г. редовно годишно общо събрание на акционерите на ПСФК "Черноморец" АД и приетите на него решения

Публикувано от: zh.gospodinova чети по-нататък

Входящо писмо № 08 - 00 3596 / 13.07.2015 г.

Юли
13

Заявление от Красимира Желязкова, относно: Отпускане на финансова подкрепа

Входящото писмо е за разглеждане от комисията по: 
Публикувано от: Петя Панайотова чети по-нататък

Входящо писмо № 08 - 00 3569 / 07.07.2015 г.

Юли
07

Искане от домоуправители на вх. А, вх. Б, вх. В и вх. Г в жилищен блок, находящ се в гр. Бургас, ул. "Любен Каравелов" №12, относно: Учредяване на право на строеж на собствениците в жилищен блок - етажна собственост

Входящото писмо е за разглеждане от комисията по: 
Публикувано от: Петя Панайотова чети по-нататък

Входящо писмо № 08 - 00 3541 / 03.07.2015 г.

Юли
06

Питане от групата общински съветници от ПП БСП, относно: Състоянието на ул. "Георги С. Раковски", в участъка от ул. "Гладстон" до ул. "Шейново"

Публикувано от: Петя Панайотова чети по-нататък

Входящо писмо № 08 - 00 3526 / 03.07.2015 г.

Юли
03

Питане от общински съветници на ПП НФСБ, относно: Състоянието на сградата на бившата детска градина в кв. Банево

Публикувано от: Петя Панайотова чети по-нататък
Публикувано от: Петя Панайотова чети по-нататък

Входящо писмо № 08 - 00 3521 / 02.07.2015 г.

Юли
03

Искане от фондация "Астика" и сдружение "АСУ Делфи", относно: Преразглеждане на решение

Публикувано от: Петя Панайотова чети по-нататък

Страници

Синдикирай