Правилници (Актуален и архив)

сряда, 16 Април, 2014 - 08:56 Жельо Стойнов

ПРАВИЛНИК ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ И ВЗАИМОДЕЙСТВИЕТО МУ С ОБЩИНСКАТА АДМИНИСТРАЦИЯ НА ОБЩИНА БУРГАС   Приет с решение на Общински съвет-Бургас по т. 1, Протокол № 2/11.11.2011 г.; изменен и допълнен:  по т. 1, Протокол № 14/ 30.10 и 01. 11. 2012 г.; по т.6, Протокол №21/26.03 и 28.03.2013 г.; по т. 2, Протокол №27/24.09.2013 г.; по т.1, Протокол № 31/17.12.2013 г.; по т.1, Протокол № 32/28.01.2014 г.; по т.1, Протокол №34/25.03.2014 г.     ДЯЛ ПЪРВИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ   ГЛАВА І ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ   Чл.1.Този правилник урежда въпросите на организацията и дейността на...

сряда, 19 Февруари, 2014 - 10:37 Жельо Стойнов

Приет с решение на Общински съвет-Бургас по т. 1, Протокол № 2/11.11.2011 г.; изменен и допълнен:  по т. 1, Протокол № 14/ 30.10 и 01. 11. 2012 г.; по т.6, Протокол №21/26.03 и 28.03.2013 г.; по т. 2, Протокол №27/24.09.2013 г.; по т.1, Протокол № 31/17.12.2013 г.; по т.1, Протокол № 32/28.01.2014 г.     ДЯЛ ПЪРВИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ   ГЛАВА І ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ   Чл.1.Този правилник урежда въпросите на организацията и дейността на Общинския съвет, неговите комисии, взаимодействието му с общинската администрация на Община Бургас, отношенията му с органите на държавна власт, обществените организации,...

петък, 3 Януари, 2014 - 09:48 Жельо Стойнов

ПРАВИЛНИК ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ И ВЗАИМОДЕЙСТВИЕТО МУ С ОБЩИНСКАТА АДМИНИСТРАЦИЯ НА ОБЩИНА БУРГАС   Приет с решение на Общински съвет-Бургас по т. 1, Протокол № 2/11.11.2011 г.; изменен и допълнен:  по т. 1, Протокол № 14/ 30.10 и 01. 11. 2012 г.; по т.6, Протокол №21/26.03 и 28.03.2013 г.; по т. 2, Протокол №27/24.09.2013 г.; по т.1, Протокол № 31/17.12.2013 г.     ДЯЛ ПЪРВИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ   ГЛАВА І ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ   Чл.1.Този правилник урежда въпросите на организацията и дейността на Общинския съвет, неговите комисии, взаимодействието му с общинската администрация...

сряда, 16 Октомври, 2013 - 11:54 Жельо Стойнов

ПРАВИЛНИК ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ И ВЗАИМОДЕЙСТВИЕТО МУ С ОБЩИНСКАТА АДМИНИСТРАЦИЯ НА ОБЩИНА БУРГАС Приет с решение на Общински съвет-Бургас по т. 1, Протокол № 2/11.11.2011 г.; изменен и допълнен:  по т. 1, Протокол № 14/ 30.10 и 01. 11. 2012 г.; по т.6, Протокол №21/26.03 и 28.03.2013 г.; по т. 2, Протокол №27/24.09.2013 г. ДЯЛ ПЪРВИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГЛАВА І ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ Чл.1.Този правилник урежда въпросите на организацията и дейността на Общинския съвет, неговите комисии, взаимодействието му с общинската администрация на Община Бургас, отношенията му с...

сряда, 24 Април, 2013 - 11:28 Жельо Стойнов

Приет с решение на Общински съвет-Бургас по т. 1, Протокол № 2/11.11.2011 г.; изменен и допълнен:  по т. 1, Протокол № 14/ 30.10 и 01. 11. 2012 г.; по т.6, Протокол №21/26.03 и 28.03.2013 г.

понеделник, 26 Ноември, 2012 - 15:43 Димитринка Костадинова

ПРАВИЛНИК ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ И ВЗАИМОДЕЙСТВИЕТО МУ С ОБЩИНСКАТА АДМИНИСТРАЦИЯ НА ОБЩИНА БУРГАС Приет с решение на Общински съвет-Бургас по т. 1, Протокол № 2/11.11.2011 г.; изменен и допълнен: по т. 1, Протокол № 14/ 30.10 и 01. 11. 2012 г. ДЯЛ ПЪРВИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГЛАВА І ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ Чл.1. Този правилник урежда въпросите на организацията и дейността на Общинския съвет, неговите комисии, взаимодействието му с общинската администрация на Община Бургас, отношенията му с органите на държавна власт, обществените организации, международните връзки и условията за...

понеделник, 28 Ноември, 2011 - 09:41 Димитринка Костадинова

ПРАВИЛНИК ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ И ВЗАИМОДЕЙСТВИЕТО МУ С ОБЩИНСКАТА АДМИНИСТРАЦИЯ НА ОБЩИНА БУРГАС Приет с решение на Общински съвет-Бургас по т. 1, Протокол № 2/11.11.2011 г. ДЯЛ ПЪРВИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГЛАВА І ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ Чл.1. Този правилник урежда въпросите на организацията и дейността на Общинския съвет, неговите комисии, взаимодействието му с общинската администрация на Община Бургас, отношенията му с органите на държавна власт, обществените организации, международните връзки и условията за сдружаване на Общинския съвет. Чл.2. Общинският...

Синдикирай