• Increase
  • Decrease
  • Normal

По подразбиране: 100%

Състав и контакти

Председател на Обс Бургас: Костантин Луков

Телефон за връзка: 056 / 841 300 - Веселина Петрова - сътрудник
E-mail:  ve.petrova@burgas.bg  - Веселина Петрова - сътрудник
E-mail:  council@burgas.bg Председател Костантин Луков

Приемен ден всеки вторник от 13:30 ч.
Молим гражданите, които желаят среща с председателя на Общинския съвет, да се запишат предварително на тел: 056/ 841 300 или в стая №108 на адрес: 8000 Бургас, ул. “Александровска” 26, г-ца Веселина Петрова.

 

 

ЗАМЕСТНИК - ПРЕДСЕДАТЕЛИ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ БУРГАС

Георги Киров Георгиев
Димчо Грудев Грудев
Здравко Сталев Сталев
Стоян Евтимов Димитров

СПИСЪК НА О​БЩИНСКИТЕ СЪВЕТНИЦИ В ОБЩИНСКИ СЪВЕТ БУРГАС

мандат 2011-2015 г.Име, презиме и фамилия Контакти - E-mail
1 Ангел Димитров Божидаров a.bozhidarov@burgascouncil.org
2 Антон Пенев Берданков a.berdankov@burgascouncil.org
3 Антонио  Христов Душепеев a.dushepeev@burgascouncil.org
4 Бенчо Георгиев Бенчев b.benchev@burgascouncil.org
5 Бойчо Стоянов Георгиев b.georgiev@burgascouncil.org
6 Ваня Георгиева Чечева v.checheva@burgascouncil.org
7 Васил Петров Джелебов v.dzhelebov@burgascouncil.org
8 Виолета Маркова Илиева v.ilieva@burgascouncil.org
9 Галя Стоянова Василева g.vasileva@burgascouncil.org
10 Георги Василев Манев g.manev@burgascouncil.org
11 Георги Дражев Атанасов g.atanasov@burgascouncil.org
12 Георги Иванов Георгиев gi.georgiev@burgascouncil.org
13 Георги Киров Георгиев gk.georgiev@burgascouncil.org
14 Георги Николов Вдовичин g.vdovichin@burgascouncil.org
15 Георги Пенчев Кузманов g.kuzmanov@burgascouncil.org
16 Георги Петров Янев g.yanev@burgascouncil.org
17 Георги Стоилов Чавдаров g.chavdarov@burgascouncil.org
18 Гинка Москова Дянкова g.dyankova@burgascouncil.org
19 Делян Иванов Иванов d.ivanov@burgascouncil.org
20 Димитринка Иванова Буланова-Митрева d.mitreva@burgascouncil.org
21 Димитър Георгиев Георгиев d.georgiev@burgascouncil.org
22 Димитър Илиев Людиев d.lyudiev@burgascouncil.org
23 Димитър Христов Христов d.hristov@burgascouncil.org
24 Димчо Грудев Грудев d.grudev@burgascouncil.org
25 Диян Вълков Димов d.dimov@burgascouncil.org
26 Евгений Николов Мосинов e.mosinov@burgascouncil.org
27 Живко Димитров Димитров zh.dimitrov@burgascouncil.org
28 Здравко Сталев Сталев z.stalev@burgascouncil.org
29 Илияна Благоева Гъбева i.gabeva@burgascouncil.org
30 Йордан Георгиев Георгиев  yo.georgiev@burgascouncil.org
31 Калчо Станков Белов k.belov@burgascouncil.org
32 Карамфилка Апостолова Апостолова k.apostolova@burgascouncil.org
33 Константин Живков Бачийски k.bachiyski@burgascouncil.org
34 Костантин Йорданов Луков council@burgas.bg
35 Красимира Семова Маркович k.markovich@burgascouncil.org
36 Манук Левон Манукян m.manukyan@burgascouncil.org
37 Милен Петров Петров m.petkov@burgascouncil.org
38 Нестор Петров Христов n.hristov@burgascouncil.org
39 Николай Иванов Иванов n.ivanov@burgascouncil.org
40 Панайот Василев Жечков p.zhechkov@burgascouncil.org
41 Роза Арсова Желева r.zheleva@burgascouncil.org
42 Руслан Димитров Карагьозов r.karagyozov@burgascouncil.org
43 Селим Смаил Иса s.isa@burgascouncil.org
44 София Стратиева Иванова s.ivanova@burgascouncil.org
45 Станка Василева Рускова-Кирязова s.kiryazova@burgascouncil.org
46 Стефан Евтимов Цинцарски

s.tsintsarski@burgascouncil.org

47 Стоян Евтимов Димитров s.dimitrov@burgascouncil.org
48 Тодор Ангелов Ненов t.nenov@burgascouncil.org
49 Чанко Миндов Мирчев ch.mirchev@burgascouncil.org
50 Шерафет Асан Мехмед sh.mehmed@burgascouncil.org
51 Юлиян Станков Станков yu.stankov@burgascouncil.org

 

Костантин Луков

Синдикирай