ПОСТОЯННА КОМИСИЯ ПО КУЛТУРА, ТУРИЗЪМ, ВЕРОИЗПОВЕДАНИЯ И ЧИТАЛИЩНА ДЕЙНОСТ

Състав на постоянната комисия по КТВЧД

Руслан Димитров Карагьозов  - председател
Станка Василева Рускова-Кирязова - зам.-председател
София Стратиева Иванова  - член
Георги Николов Вдовичин  - член
Илияна Благоева Гъбева  - член
Карамфилка Апостолова Апостолова - член
Бенчо Георгиев Бенчев - член

Протоколи от заседанията на постоянната комисия по КТВЧД

 

Прикачен файлРазмер
PDF icon Протокол № 1 17.11.2011 г. (четвъртък) от 13.00 часа 191.24 KB
PDF icon Протокол № 2 09.12.2011 г. (петък) от 15.00 часа 353 KB
PDF icon Протокол № 3 19.01.2012 г. (четвъртък) от 13.00 часа 114.45 KB
PDF icon Протокол № 4 09.02.2012 г. (четвъртък) от 13.00 часа 128.3 KB
Файл Протокол № 5 15.03.2012 г. (четвъртък) от 13.00 часа 19.87 KB
Microsoft Office document icon Протокол № 6 11.04.2012 г. (сряда) от 13.00 часа 38.5 KB
Microsoft Office document icon Протокол № 7 17.05.2012 г. (четвъртък) от 13.00 часа 54.5 KB
Microsoft Office document icon Протокол № 8 14.06.2012 г. (четвъртък) от 13.00 часа 50 KB
Microsoft Office document icon Протокол № 9 12.07.2012 г. (четвъртък) от 13.00 часа 60 KB
Microsoft Office document icon Протокол № 10 13.09.2012 г. (четвъртък) от 13.00 часа 58.5 KB
Microsoft Office document icon Протокол № 11 28.09.2012 г. (петък) от 13.00 часа 41.5 KB
Microsoft Office document icon Протокол № 12 18.10.2012 г. (четвъртък) от 13.00 часа 77.5 KB
Microsoft Office document icon Протокол № 13 15.11.2012 г. (четвъртък) от 13.00 часа 50.5 KB
Microsoft Office document icon Протокол № 14 05.12.2012 г. (сряда) от 13.00 часа 38.5 KB
Microsoft Office document icon Протокол № 15 17.01.2013 г. (четвъртък) от 13.00 часа 125.5 KB
Microsoft Office document icon Протокол № 16 07.02.2013 г. (четвъртък) от 13.00 часа 70 KB
Microsoft Office document icon Протокол № 17 14.03.2013 г. (четвъртък) от 13.00 часа72 KB
Microsoft Office document icon Протокол № 18 11.04.2013 г. (четвъртък) от 13.00 часа42.5 KB
Microsoft Office document icon Протокол № 19 16.05.2013 г. (четвъртък) от 13.00 часа49 KB
Microsoft Office document icon Протокол № 20 13.06.2013 г. (четвъртък) от 13.00 часа41 KB
Microsoft Office document icon Протокол № 21 12.07.2013 г. (четвъртък) от 13.00 часа57 KB
PDF icon Протокол №22 07.08.2013 г. (сряда) от 14.00 часа2.13 MB
PDF icon Протокол №23 14.08.2013 г. (сряда) от 14.00 часа1.47 MB
Microsoft Office document icon Протокол №24 12.09.2013 г. (четвъртък) от 13.00 часа47.5 KB
Microsoft Office document icon Протокол №25 17.10.2013 г. (четвъртък) от 13.00 часа78.5 KB
Microsoft Office document icon Протокол №26 14.11.2013 г. (четвъртък) от 13.00 часа53.5 KB
Microsoft Office document icon Протокол №27 27.11.2013 г. (сряда) от 13.30 часа42 KB
Microsoft Office document icon Протокол №28 04.12.2013 г. (сряда) от 13.00 часа50 KB
Microsoft Office document icon Протокол №29 16.01.2014 г. (четвъртък) от 13.00 часа53.5 KB
Microsoft Office document icon Протокол №30 30.01.2014 г. (четвъртък) от 13.00 часа41 KB
Microsoft Office document icon Протокол №31 13.03.2014 г. (четвъртък) от 13.00 часа58.5 KB
Файл Протокол №32 10.04.2014 г. (четвъртък) от 13.00 часа26.92 KB
Microsoft Office document icon Протокол №33 15.05.2014 г. (четвъртък) от 13.00 часа61 KB
Microsoft Office document icon Протокол №34 12.06.2014 г. (четвъртък) от 13.00 часа64 KB
Файл Протокол №35 10.07.2014 г. (четвъртък) от 13.00 часа28.09 KB
Microsoft Office document icon Протокол №36 31.07.2014 г. (четвъртък) от 13.00 часа42 KB
Microsoft Office document icon Протокол №37 07.08.2014 г. (четвъртък) от 14.30 часа60.5 KB
Microsoft Office document icon Протокол №38 18.09.2014 г. (четвъртък) от 13.00 часа64 KB
Microsoft Office document icon Протокол №39 16.10.2014 г. (четвъртък) от 13.00 часа81 KB
Файл Протокол №40 13.11.2014 г. (четвъртък) от 13.00 часа36.12 KB
Microsoft Office document icon Протокол №41 04.12.2014 г. (четвъртък) от 13.00 часа57.5 KB
Microsoft Office document icon Протокол №42 15.01.2015 г. (четвъртък) от 13.00 часа72 KB
Microsoft Office document icon Протокол №43 05.02.2015 г. (четвъртък) от 13.00 часа80 KB
Microsoft Office document icon Протокол №44 12.03.2015 г. (четвъртък) от 13.00 часа92.5 KB
Microsoft Office document icon Протокол №45 16.04.2015 г. (четвъртък) от 13.00 часа116 KB
Microsoft Office document icon Протокол №46 14.05.2015 г. (четвъртък) от 13.00 часа78 KB
Microsoft Office document icon Протокол №47 11.06.2015 г. (четвъртък) от 13.00 часа76.5 KB
Microsoft Office document icon Протокол №48 09.07.2015 г. (четвъртък) от 13.00 часа72.5 KB
Microsoft Office document icon Протокол №49 28.07.2015 г. (вторник) от 13.00 часа84.5 KB
Microsoft Office document icon Протокол №50 30.07.2015 г. (четвъртък) от 09.00 часа54.5 KB
Microsoft Office document icon Протокол №51 27.08.2015 г. (четвъртък) от 09.00 часа95 KB

Отчети на постоянната комисия по КТВЧД

Subscribe to ПОСТОЯННА КОМИСИЯ ПО КУЛТУРА, ТУРИЗЪМ, ВЕРОИЗПОВЕДАНИЯ И ЧИТАЛИЩНА ДЕЙНОСТ

Синдикирай