ПОСТОЯННА КОМИСИЯ ПО СПОРТ И МЛАДЕЖКИ ДЕЙНОСТИ

Състав на постоянната комисия по СМД

Калчо Станков Белов  - председател
Евгений Николов Мосинов - зам.-председател
Антон Пенев Берданков - член
Бойчо Стоянов Георгиев - член
Николай Иванов Иванов - член
Йордан Георгиев Георгиев - член
Георги Василев Манев  - член

Протоколи от заседанията на постоянната комисия по СМД

Прикачен файлРазмер
PDF icon Протокол № 1 17.11.2011 г. (четвъртък) от 16.00 часа 205.36 KB
PDF icon Протокол № 2 09.12.2011 г. (петък) от 16.00 часа 354.85 KB
PDF icon Протокол № 3 19.01.2012 г. (четвъртък) от 16.00 часа 78.91 KB
PDF icon Протокол № 4 09.02.2012 г. (четвъртък) от 16.00 часа 299.13 KB
Microsoft Office document icon Протокол № 5 21.03.2012 г. (четвъртък) от 16.00 часа 45.5 KB
Microsoft Office document icon Протокол № 6 11.04.2012 г. (сряда) от 16.00 часа 46 KB
Microsoft Office document icon Протокол № 7 19.05.2012 г. (събота) от 16.00 часа 102 KB
Microsoft Office document icon Протокол № 8 14.06.2012 г. (четвъртък) от 16.00 часа 49 KB
Microsoft Office document icon Протокол № 9 12.07.2012 г. (четвъртък) от 16.00 часа 39.5 KB
Microsoft Office document icon Протокол № 10 17.09.2012 г. (понеделник) от 16.00 часа 43 KB
Microsoft Office document icon Протокол № 11 18.10.2012 г. (четвъртък) от 16.00 часа 46.5 KB
Microsoft Office document icon Протокол № 12 15.11.2012 г. (четвъртък) от 16.00 часа 41.5 KB
Microsoft Office document icon Протокол № 13 05.12.2012 г. (сряда) от 16.00 часа 36.5 KB
Microsoft Office document icon Протокол № 14 17.01.2012 г. (четвъртък) от 16.00 часа 40.5 KB
Microsoft Office document icon Протокол № 15 07.02.2013 г. (четвъртък) от 16.00 часа 43.5 KB
Microsoft Office document icon Протокол № 16 14.03.2013 г. (четвъртък) от 16.00 часа43 KB
Microsoft Office document icon Протокол № 17 11.04.2013 г. (четвъртък) от 16.00 часа38 KB
Microsoft Office document icon Протокол № 18 16.05.2013 г. (четвъртък) от 16.00 часа41.5 KB
Microsoft Office document icon Протокол № 19 13.06.2013 г. (четвъртък) от 16.00 часа47.5 KB
Microsoft Office document icon Протокол № 20 11.07.2013 г. (четвъртък) от 16.00 часа47 KB
Microsoft Office document icon Протокол № 21 12.09.2013 г. (четвъртък) от 16.00 часа66.5 KB
Microsoft Office document icon Протокол № 22 18.10.2013 г. (четвъртък) от 16.00 часа69 KB
Microsoft Office document icon Протокол № 23 14.11.2013 г. (четвъртък) от 16.00 часа48.5 KB
Microsoft Office document icon Протокол № 24 04.12.2013 г. (сряда) от 16.00 часа54.5 KB
Microsoft Office document icon Протокол № 25 16.01.2014 г. (четвъртък) от 16.00 часа60 KB
Microsoft Office document icon Протокол № 26 30.01.2014 г. (четвъртък) от 16.00 часа55.5 KB
Microsoft Office document icon Протокол № 27 13.03.2014 г. (четвъртък) от 16.00 часа73.5 KB
Файл Протокол № 28 10.04.2014 г. (четвъртък) от 16.00 часа24.81 KB
Файл Протокол № 29 11.04.2014 г. (петък) от 13.30 часа16.78 KB
Microsoft Office document icon Протокол № 30 15.05.2014 г. (четвъртък) от 16.00 часа62 KB
Microsoft Office document icon Протокол № 31 12.06.2014 г. (четвъртък) от 16.00 часа60.5 KB
Microsoft Office document icon Протокол № 32 10.07.2014 г. (четвъртък) от 16.00 часа78.5 KB
Microsoft Office document icon Протокол № 33 10.07.2014 г. (четвъртък) от 16.00 часа45 KB
Microsoft Office document icon Протокол № 34 18.09.2014 г. (четвъртък) от 16.00 часа70.5 KB
Microsoft Office document icon Протокол № 35 16.10.2014 г. (четвъртък) от 16.00 часа69.5 KB
Файл Протокол № 36 13.11.2014 г. (четвъртък) от 16.00 часа37.65 KB
Файл Протокол № 37 04.12.2014 г. (четвъртък) от 16.00 часа31.41 KB
Файл Протокол № 38 15.01.2015 г. (четвъртък) от 16.00 часа32.02 KB
Файл Протокол № 39 05.02.2015 г. (четвъртък) от 16.00 часа38.66 KB
Файл Протокол № 40 10.03.2015 г. (вторник) от 16.00 часа30.94 KB
Файл Протокол № 41 12.03.2015 г. (четвъртък) от 16.00 часа41.06 KB
Файл Протокол № 42 01.04.2015 г. (сряда) от 16.00 часа29.82 KB
Файл Протокол № 43 16.04.2015 г. (четвъртък) от 16.00 часа39.83 KB
Файл Протокол № 44 23.04.2015 г. (четвъртък) от 16.00 часа27.83 KB
Файл Протокол № 45 14.05.2015 г. (четвъртък) от 16.00 часа35.64 KB
Файл Протокол № 46 11.06.2015 г. (четвъртък) от 16.00 часа34.92 KB
Файл Протокол № 47 03.07.2015 г. (петък) от 14.00 часа27 KB
Файл Протокол № 48 09.07.2015 г. (четвъртък) от 16.00 часа37.62 KB
Файл Протокол № 49 17.08.2015 г. (четвъртък) от 16.00 часа26.72 KB
Файл Протокол № 50 27.08.2015 г. (четвъртък) от 16.00 часа40.03 KB

Отчети на постоянната комисия по СМД

Subscribe to ПОСТОЯННА КОМИСИЯ ПО СПОРТ И МЛАДЕЖКИ ДЕЙНОСТИ

Синдикирай