ПОСТОЯННА КОМИСИЯ ПО ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ И СТОПАНСКА ПОЛИТИКА

Състав на постоянната комисия по ОССП

Живко Димитров Димитров  - председател
Димчо Грудев Грудев  - зам.-председател
Георги Стоилов Чавдаров     - член
Георги Пенчев Кузманов      - член
Галя Стоянова Василева  - член
Ваня Георгиева Чечева     - член
Бенчо Георгиев Бенчев    - член

Протоколи от заседанията на постоянната комисия по ОССП

Прикачен файлРазмер
PDF icon Протокол № 1 18.11.2011 г. (петък) от 13.00 часа 1.1 MB
PDF icon Протокол № 2 13.12.2011 г. (вторник) от 10.00 часа 706.94 KB
PDF icon Протокол № 3 20.01.2012 г. (петък) от 12.00 часа 358.71 KB
PDF icon Протокол № 4 10.02.2012 г. (петък) от 12.00 часа 250.67 KB
Microsoft Office document icon Протокол № 5 16.03.2012 г. (петък) от 12.00 часа 127 KB
Microsoft Office document icon Протокол № 6 12.04.2012 г. (четвъртък) от 12.00 часа 89.5 KB
Microsoft Office document icon Протокол № 7 18.05.2012 г. (петък) от 12.00 часа 79.5 KB
Microsoft Office document icon Протокол № 8 15.06.2012 г. (петък) от 12.00 часа 75 KB
Microsoft Office document icon Протокол № 9 13.07.2012 г. (петък) от 12.00 часа 123 KB
Microsoft Office document icon Протокол № 10 14.09.2012 г. (петък) от 12.00 часа 123.5 KB
Microsoft Office document icon Протокол № 11 19.10.2012 г. (петък) от 12.00 часа 130.5 KB
Microsoft Office document icon Протокол № 12 16.11.2012 г. (петък) от 12.00 часа 81.5 KB
Microsoft Office document icon Протокол № 13 07.12.2012 г. (петък) от 12.05 часа 94 KB
Microsoft Office document icon Протокол № 14 18.01.2013 г. (петък) от 12.10 часа 109 KB
Microsoft Office document icon Протокол № 15 08.02.2013 г. (петък) от 12.00 часа 98.5 KB
Microsoft Office document icon Протокол № 16 15.03.2013 г. (петък) от 12.00 часа 140.5 KB
Microsoft Office document icon Протокол № 17 12.04.2013 г. (петък) от 12.00 часа 56.5 KB
Microsoft Office document icon Протокол № 18 17.05.2013 г. (петък) от 12.00 часа 79.5 KB
Microsoft Office document icon Протокол № 19 14.06.2013 г. (петък) от 12.00 часа 78 KB
Microsoft Office document icon Протокол № 20 12.07.2013 г. (петък) от 12.00 часа 68 KB
Microsoft Office document icon Протокол № 21 13.09.2013 г. (петък) от 12.00 часа 62.5 KB
Microsoft Office document icon Протокол № 22 18.10.2013 г. (петък) от 12.00 часа 109 KB
Microsoft Office document icon Протокол № 23 15.11.2013 г. (петък) от 12.00 часа 83.5 KB
Microsoft Office document icon Протокол № 24 05.12.2013 г. (петък) от 12.00 часа 82.5 KB
Microsoft Office document icon Протокол № 25 17.01.2013 г. (петък) от 12.00 часа 63.5 KB
Microsoft Office document icon Протокол № 26 31.01.2014 г. (петък) от 12.00 часа 48 KB
Microsoft Office document icon Протокол № 27 14.03.2014 г. (петък) от 12.00 часа 118 KB
Файл Протокол № 28 11.04.2014 г. (петък) от 12.00 часа 36.07 KB
Файл Протокол № 29 16.05.2014 г. (петък) от 12.00 часа 30.26 KB
Microsoft Office document icon Протокол № 30 13.06.2014 г. (петък) от 12.00 часа 79.5 KB
Файл Протокол № 31 11.07.2014 г. (петък) от 12.00 часа 39.39 KB
Microsoft Office document icon Протокол № 32 01.08.2014 г. (петък) от 12.00 часа 50 KB
Microsoft Office document icon Протокол № 33 19.09.2014 г. (петък) от 12.00 часа 134.5 KB
Microsoft Office document icon Протокол № 34 17.10.2014 г. (петък) от 12.00 часа 105 KB
Файл Протокол № 35 14.11.2014 г. (петък) от 12.00 часа 45.79 KB
Файл Протокол № 36 05.12.2014 г. (петък) от 12.00 часа 42.38 KB
Файл Протокол № 37 16.01.2015 г. (петък) от 12.00 часа 41.09 KB
Файл Протокол № 38 06.02.2015 г. (петък) от 12.00 часа 49.29 KB
Файл Протокол № 39 13.03.2015 г. (петък) от 12.00 часа 60.72 KB
Файл Протокол № 40 17.04.2015 г. (петък) от 12.00 часа 70.24 KB
Файл Протокол № 41 15.05.2015 г. (петък) от 12.00 часа 49.32 KB
Файл Протокол № 42 12.06.2015 г. (петък) от 12.00 часа 52.58 KB
Файл Протокол № 43 10.07.2015 г. (петък) от 12.00 часа 51.94 KB
Файл Протокол № 44 28.08.2015 г. (петък) от 12.00 часа 71.82 KB

Отчети на постоянната комисия по ОССП

Subscribe to ПОСТОЯННА КОМИСИЯ ПО ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ И СТОПАНСКА ПОЛИТИКА

Синдикирай