НАБЛЮДАТЕЛНА КОМИСИЯ КЪМ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ БУРГАС

Състав на комисията по НКОСБ

Костантин Луков - Председател на Общински съвет - Бургас и Председател на Наблюдателна комисия към общински съвет Бургас
Желю Михалев Иванов - инспектор  - пробация, представител на Бургаски затвор, член на НК
Добромира Спасова - ст. експерт в дирекция "Здравеопазване, социални дейности, превенции и спорт при Община Бургас, член на НК
Катя Добрева - ст. експерт "Социологическо подпомагане", дирекция "Бюро труда" Бургас, член на НК
Т. Чанев - инспектор - представител на ОС "ИН" Бургас

Правна рамка на НКОСБ

Протоколи от заседанията на комисията по НКОСБ

Subscribe to

Синдикирай