ПОСТОЯННА КОМИСИЯ ПО ЕКОЛОГИЯ

Състав на постоянната комисия по ЕКОЛОГИЯ

Бойчо Стоянов Георгиев - председател
Галя Стоянова Василева - зам.-председател
Манук Левон Манукян - член
Георги Пенчев Кузманов  - член
Георги Петров Янев  - член
Тодор Ангелов Ненов  - член
Здравко Сталев Сталев  - член

Протоколи от заседанията на постоянната комисия по ЕКОЛОГИЯ

Прикачен файлРазмер
PDF icon Протокол № 1 17.11.2011 г. (четвъртък) от 10.00 часа 201.97 KB
PDF icon Протокол № 2 09.12.2011 г. (петък) от 13.00 часа 187.62 KB
PDF icon Протокол № 3 19.01.2012 г. (четвъртък) от 10.00 часа 121.35 KB
PDF icon Протокол № 4 09.02.2012 г. (четвъртък) от 10.00 часа 298.46 KB
Microsoft Office document icon Протокол № 5 15.03.2012 г. (четвъртък) от 10.00 часа 58.5 KB
Microsoft Office document icon Протокол № 6 11.04.2012 г. (сряда) от 10.00 часа 32.5 KB
Microsoft Office document icon Протокол № 7 17.05.2012 г. (четвъртък) от 10.00 часа 45.5 KB
Microsoft Office document icon Протокол № 8 14.06.2012 г. (четвъртък) от 10.00 часа 32.5 KB
Microsoft Office document icon Протокол № 9 12.07.2012 г. (четвъртък) от 10.00 часа 40 KB
Microsoft Office document icon Протокол № 10 12.09.2012 г. (сряда) от 10.00 часа 49.5 KB
Microsoft Office document icon Протокол № 11 18.10.2012 г. (четвъртък) от 10.00 часа 47 KB
Microsoft Office document icon Протокол № 12 15.11.2012 г. (четвъртък) от 10.00 часа 35.5 KB
Microsoft Office document icon Протокол № 13 05.12.2012 г. (сряда) от 10.00 часа 47.5 KB
Microsoft Office document icon Протокол № 14 17.01.2013 г. (четвъртък) от 10.00 часа 30 KB
Microsoft Office document icon Протокол № 15 07.02.2013 г. (петък) от 10.00 часа 41.5 KB
Microsoft Office document icon Протокол № 16 14.03.2013 г. (четвъртък) от 10.00 часа39.5 KB
Microsoft Office document icon Протокол № 17 11.04.2013 г. (четвъртък) от 10.00 часа34 KB
Microsoft Office document icon Протокол № 18 16.05.2013 г. (четвъртък) от 10.00 часа35.5 KB
Microsoft Office document icon Протокол № 19 13.06.2013 г. (четвъртък) от 10.00 часа34.5 KB
Microsoft Office document icon Протокол № 20 11.07.2013 г. (четвъртък) от 10.00 часа41.5 KB
Microsoft Office document icon Протокол № 21 12.09.2013 г. (четвъртък) от 10.00 часа44.5 KB
Microsoft Office document icon Протокол № 22 17.10.2013 г. (четвъртък) от 10.00 часа64 KB
Microsoft Office document icon Протокол № 23 14.11.2013 г. (четвъртък) от 10.00 часа46.5 KB
Microsoft Office document icon Протокол № 24 04.12.2013 г. (четвъртък) от 10.00 часа56 KB
Microsoft Office document icon Протокол № 25 16.01.2013 г. (четвъртък) от 10.00 часа47.5 KB
Microsoft Office document icon Протокол № 26 30.01.2013 г. (четвъртък) от 10.00 часа44.5 KB
Microsoft Office document icon Протокол № 27 13.03.2014 г. (четвъртък) от 10.00 часа61 KB
Файл Протокол № 28 10.04.2014 г. (четвъртък) от 10.00 часа25.1 KB
Microsoft Office document icon Протокол 29 15.05.2014 г. (четвъртък) от 10.00 часа54 KB
Microsoft Office document icon Протокол 30 12.06.2014 г. (четвъртък) от 10.00 часа59.5 KB
Файл Протокол 31 10.07.2014 г. (четвъртък) от 10.00 часа28.45 KB
Microsoft Office document icon Протокол 32 31.07.2014 г. (четвъртък) от 10.00 часа36 KB
Microsoft Office document icon Протокол 33 18.09.2014 г. (четвъртък) от 10.00 часа69.5 KB
Microsoft Office document icon Протокол 34 16.10.2014 г. (четвъртък) от 10.00 часа80 KB
Файл Протокол 35 13.11.2014 г. (четвъртък) от 10.00 часа34.95 KB
Файл Протокол 36 04.12.2014 г. (четвъртък) от 10.30 часа33.34 KB
Файл Протокол 37 15.01.2015 г. (четвъртък) от 10.30 часа31.97 KB
Файл Протокол 38 05.02.2015 г. (четвъртък) от 10.30 часа35.13 KB
Файл Протокол 39 12.03.2015 г. (четвъртък) от 10.30 часа36.67 KB
Файл Протокол 40 16.04.2015 г. (четвъртък) от 10.30 часа39.79 KB
Файл Протокол 41 14.05.2015 г. (четвъртък) от 10.30 часа34.05 KB
Файл Протокол 42 11.06.2015 г. (четвъртък) от 10.30 часа31.07 KB
Файл Протокол 43 09.07.2015 г. (четвъртък) от 10.30 часа32.85 KB
Файл Протокол 44 27.08.2015 г. (четвъртък) от 10.30 часа34.6 KB

Отчети на постоянната комисия по ЕКОЛОГИЯ

Subscribe to ПОСТОЯННА КОМИСИЯ ПО ЕКОЛОГИЯ

Синдикирай