Комисия по чл.4 на Правилника за финансово подпомагане на процедури "ин витро" на лица, двойки и семейства с репродуктивни проблеми, живущи на територията на Община Бургас

Съобщение

          УВАЖАЕМИ ГРАЖДАНИ,

          Уведомяваме Ви, че приема на документи  за финансово подпомагане на процедури „ин витро“ на лица, двойки и семейства с репродуктивни проблеми се възобновява, считано от днес 02.04.2014 г.

          Моля, след като окомплектовате необходимия набор от документи, които са  посочени по-долу, ги внесете за входиране в кабинет № 108, ет. 1 в сградата на Община Бургас.

          Необходими документи за финансово подпомагане на процедури "Ин витро":

  1. Заявление
  2. Копие от лична карта и от двамата партньори, заверена от Вас с текст: “Вярно с оригинала“ и подпис.
  3. Копие от Удостоверение за граждански брак, , заверена от Вас с текст: “Вярно с оригинала“ и подпис или декларация от партньора при фактическо съжителство - Декларация по чл.18, т.в 
  4. Декларация по чл.10, ал.3 т. б, удостоверяваща липсата на кръвно родство
  5. Декларация по чл.10, ал.3 т. в,   удостоверяваща, че не сте поставени под запрещение.
  6. Удостоверение за постоянен адрес, издадено от Община Бургас и от двамата партньори
  7. Удостоверение от Териториална дирекция Бургас към Национална агенция за приходите за непрекъснати здравноосигурителни права и от двамата партньори
  8. Медицинска документация удостоверяваща репродуктивния проблем. Ако сте правили преди подаването на заявлението процедури „Ин витро“ е желателно да се приложат и тези документи.

Състав на комисия "ин витро"

Д-р Антонио Христов Душепеев   - председател
Чанко Миндов Мирчев - зам.-председател
Панайот Василев Жечков   - член
Руслан Димитров Карагьозов   - член
Роза Арсова Желева    - член
Чанко Миндов Мирчев    - член
Шерафет Асан Мехмед    - член
Георги Стоилов Чавдаров   - член

Правилник за финансово подпомагане на процедури "ИН ВИТРО" на лица, двойки и семейства с репродуктивни проблеми, живущи на територията на Община Бургас

Необходими документи за финансово подпомагане на процедури "Ин витро"

Протоколи от заседанията на комисия "ин витро"

Прикачен файлРазмер
PDF icon Протокол № 16 18.11.2011 г. (петък) от 14.30 часа 230.05 KB
Microsoft Office document icon Протокол № 17 22.03.2012 г. (четвъртък) от 14.30 часа39.5 KB
Microsoft Office document icon Протокол № 18 26.04.2012 г. (четвъртък) от 15.00 часа31.5 KB
Microsoft Office document icon Протокол № 19 05.06.2012 г. (вторник) от 14.30 часа42 KB
Microsoft Office document icon Протокол № 20 03.07.2012 г. (вторник) от 15.30 часа37.5 KB
Microsoft Office document icon Протокол № 21 04.09.2012 г. (вторник) от 15.30 часа45.5 KB
Microsoft Office document icon Протокол № 22 04.10.2012 г. (четвъртък) от 15.30 часа34 KB
Microsoft Office document icon Протокол № 23 06.11.2012 г. (вторник) от 15.30 часа33 KB
Microsoft Office document icon Протокол № 24 27.02.2013 г. (сряда) от 14.30 часа42.5 KB
Microsoft Office document icon Протокол № 25 03.04.2013 г. (сряда) от 14.30 часа40.5 KB
Microsoft Office document icon Протокол № 26 22.05.2013 г. (сряда) от 14.30 часа49.5 KB
Microsoft Office document icon Протокол № 27 04.07.2013 г. (четвъртък) от 14.30 часа47 KB
Microsoft Office document icon Протокол № 28 05.03.2014 г. (сряда) от 14.30 часа48.5 KB
Microsoft Office document icon Протокол № 29 18.03.2014 г. (сряда) от 15.30 часа50 KB
Microsoft Office document icon Протокол № 30 29.04.2014 г. (вторник) от 15.00 часа41.5 KB
Microsoft Office document icon Протокол № 31 16.06.2014 г. (понеделник) от 14.30 часа50 KB
Microsoft Office document icon Протокол № 32 16.10.2014 г. (четвъртък) от 15.30 часа41.5 KB
Microsoft Office document icon Протокол № 33 05.03.2015 г. (четвъртък) от 14.30 часа69.5 KB
Microsoft Office document icon Протокол № 34 23.04.2015 г. (четвъртък) от 15.30 часа60 KB
Subscribe to

Синдикирай