РЕАЛИЗИРАНИ ПРОЕКТИ 2012 Г.

РЕАЛИЗИРАНИ ПРОЕКТИ
ПО ПРОГРАМАТА НА ОБЩИНА БУРГАС
ЗА ПУБЛИЧНО-ЧАСТНО ПАРТНЬОРСТВО
ЗА МАЛКИ БЛАГОУСТРОЙСТВЕНИ ПРОЕКТИ ПРЕЗ 2012 г.
 
Наименование Обща сума, лв.
1

Благоустрояване околоблоково пространство ул. "Иван Богоров" №7

9 426,66
2

Благоустрояване пред вх.Б на бл.18 в ж.к.”Славейков”, гр.Бургас

9 950,97
3

Благоустрояване около вх.Г, бл.76, ж.к.”Славейков”, гр.Бургас

9 679,54
4

Благоустрояване около бл.35, ж.к. “Лазур”, гр.Бургас

9 921,60
5

Ремонт тротоарни площи пред главния вход на РИОС

9 866,64
6

Тротоарна настилка с.Брястовец

9 393,08
7

Благоустрояване на вътрешен двор на ЦДГ №7, “Райна Княгиня” ж.к. “Славейков”, гр.Бургас

9 641,42
8

Благоустрояване пред вх.Д на бл.70 в ж.к. “Славейков”, гр.Бургас

9 314,80
9

Полагане ударопоглъщаща настилкака върху детска площадка в ЦДГ№20 “Златното ключе”, гр.Бургас

9 698,12
10

Благоустрояване на тротоарни площи пред жилищна кооперация на ул.”Пробуда” № 27, гр.Бургас

28 072,28
11

Благоустрояване и озеленяване пред бл.68 в ж.к. “Лазур”, гр.Бургас

9 997,00

 

Синдикирай