• Increase
  • Decrease
  • Normal

По подразбиране: 100%

Правилник за дейността на Общински съвет по наркотични вещества към Община Бургас

Приет с решение на Общински съвет-Бургас по т.18, Протокол №35/24.06.2010 г.

Синдикирай