• Increase
  • Decrease
  • Normal

По подразбиране: 100%

ВЗЕТИ РЕШЕНИЯ на Заседание №13 от дата 25.09.2012 година и 27.09.2012 година

На 13 - то заседание бяха взети следните решения, който ще влязат в сила след изтичане на сроковете на чл.45 от ЗМСМА - 19 октомври 2012 год.

Файлове и ресурси: 

Синдикирай