• Increase
  • Decrease
  • Normal

По подразбиране: 100%

Докладна записка №: обс 08-00 06205 / 05.10.2012 г.

от общински съветници от ПП " Национален фронт за спасение на България"
Относно: Възстановяване на унищожения паметник на 24 Черноморски пехотен полк в Приморски парк, гр. Бургас

Докладната записка е за разглеждане от комисията по: 

Синдикирай