• Increase
  • Decrease
  • Normal

По подразбиране: 100%

ВЗЕТИ РЕШЕНИЯ на Заседание №14 от дата 30.10.2012 година и 01.11.2012 година

На 14 - то заседание бяха взети следните решения, които ще влязат в сила след изтичане на сроковете на чл.45 от ЗМСМА - 23 ноември 2012 год.

Синдикирай