• Increase
  • Decrease
  • Normal

По подразбиране: 100%

Проект на Правилник за организацията и дейността на Общинския съвет и взаимодействието му с общинската администрация на Община Бургас

Избраната на първото заседание на ОС-Бургас временна комисия изработи и прие единодушно проект на Правилник  за организацията и дейността на Общинския съвет и взаимодействието му с общинската администрация на Община Бургас, който ще бъде обсъден и приет на второто заседание на общинския съвет, насрочено за 11.11.2011 г.

 

Синдикирай