• Increase
  • Decrease
  • Normal

По подразбиране: 100%

Дневен ред за предстоящото заседание на Общински съвет - Бургас, което ще се проведе на 11.11.2011 г.

На основание чл.23, ал.4, т.1от ЗМСМА и чл.32, ал.1, изр.2 от ПОДОСВОА на Община Бургас свиквам ВТОРОТО ЗАСЕДАНИЕ на Общинския съвет на 11.11.2011 година /петък/ от 10:00 часа, в сградата на Областна администрация - Бургас,  при следния проект за Дневен ред

Синдикирай