• Increase
  • Decrease
  • Normal

По подразбиране: 100%

Правилник за финансово подпомагане на приемни семейства, живущи на територията на Община Бургас

Приет с решение на Общински съвет-Бургас по т. 7, Протокол № 51/21.07.2011 г.

Синдикирай