• Increase
  • Decrease
  • Normal

По подразбиране: 100%

Правилник за дейността на Общинско социално предприятие "Морски знаци"

Приет с решение на Общински съвет-Бургас по т. 6, Протокол № 51/21.07.2011 г.

Синдикирай