• Increase
  • Decrease
  • Normal

По подразбиране: 100%

ДНЕВЕН РЕД на Заседание №18 от дата 20.12.2012 година

1.Искане от общински съветници от Общински съвет – Бургас за предсрочно прекратяване на пълномощията на Председателя на Общинския съвет.

Синдикирай