• Increase
  • Decrease
  • Normal

По подразбиране: 100%

ВЗЕТИ РЕШЕНИЯ на Заседание №17 от дата 18.12.2012 година /ВИДЕО АРХИВ/

На 17-то заседание бяха взети следните решения, които ще влязат в сила след изтичане на сроковете на чл.45 от ЗМСМА - 11 януари 2013 год.

Файлове и ресурси: 
ВИДЕО АРХИВ: 

Синдикирай