• Increase
  • Decrease
  • Normal

По подразбиране: 100%

Правилник за организацията и дейността на общинско предприятие "Транспорт

Приет с решение на Общински съвет гр. Бургас по т.44, Протокол №17 от 18.12.2012 г.

Файлове и ресурси: 

Синдикирай