• Increase
  • Decrease
  • Normal

По подразбиране: 100%

ВЗЕТИ РЕШЕНИЯ на Заседание №19 от дата 29.01. и 31.01.2013 година /ВИДЕО АРХИВ/

На 19-то заседание бяха взети следните решения, които ще влязат в сила след изтичане на сроковете на чл.45 от ЗМСМА - 22 февруари 2013 год.

Файлове и ресурси: 
ВИДЕО АРХИВ: 

Синдикирай