• Increase
  • Decrease
  • Normal

По подразбиране: 100%

Протоколи от конкурс „Обществен посредник на територията на Община Бургас” на основание Решение по т.10 от Протокол №13/25 и 27.09.2012 г., в сила от 19.10.2012 г., чл.7 и следващите от ПОДОПТБО

Файлове и ресурси: 

Синдикирай