• Increase
  • Decrease
  • Normal

По подразбиране: 100%

ВЗЕТИ РЕШЕНИЯ на Заседание №20 от дата 19.02. и 21.02.2013 година /ВИДЕО АРХИВ/

На 20-то заседание бяха взети следните решения, които ще влязат в сила след изтичане на сроковете на чл.45 от ЗМСМА - 14 март 2013 год.

Файлове и ресурси: 
ВИДЕО АРХИВ: 

Синдикирай