• Increase
  • Decrease
  • Normal

По подразбиране: 100%

ВЗЕТИ РЕШЕНИЯ на Заседание №25 от дата 25.06.2013 година

На 25-то заседание бяха взети следните решения, които ще влязат в сила след изтичане на сроковете на чл.45 от ЗМСМА - 13 юли 2013 год.

Файлове и ресурси: 

Синдикирай