• Increase
  • Decrease
  • Normal

По подразбиране: 100%

Правилник за организацията и дейността на общинско предприятие "Туризъм"

Приет с решение на Общински съвет-Бургас по т.26, Протокол № 26/ 23.07.2013 г.

Файлове и ресурси: 

Синдикирай