• Increase
  • Decrease
  • Normal

По подразбиране: 100%

Правилник за организацията и дейността на общинския съвет и взаимодействието му с общинската администрация на Община Бургас

Приет с решение на Общински съвет-Бургас по т. 1, Протокол № 2/11.11.2011 г.; изменен и допълнен:  по т. 1, Протокол № 14/ 30.10 и 01. 11. 2012 г.; по т.6, Протокол №21/26.03 и 28.03.2013 г.

Файлове и ресурси: 

Синдикирай